Patentgodkännande för ChloraSolv i Europa

Idag den 25 oktober annonserar European Patent Office (EPO) att patentet för ChloraSolv avseende behandling av sår är beviljat i Europa. 

– Chlorasolv har potential att etableras som en effektiv behandling av svårläkta sår och det nu beviljade patentet stärker produkten och våra möjligheter att kommersialisera Chlorasolv i Europa. Patentprocesserna löper på enligt plan och vi har pågående dialoger med patentmyndigheter i USA, Kanada, Kina och Mexiko där vi räknar med fler beviljanden i närtid, kommenterar Kenth Hanssen, VD för RLS Global.

Det svenska patentet blev godkänt redan 2013 och tidigare i år beviljade Japan Patent Office (JPO) patentet för den japanska marknaden.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North

Denna information är sådan information som RLS Global är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl 15:00

För frågor hänvisas till

Kenth Hanssen

VD RLS Global AB

e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se

telefon: +46(0)732-748042

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rlsglobal.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global

Prenumerera

Dokument & länkar