RLS Global – Sista dag för handel med BTA är den 6 april 2017

RLS Global genomförde en företrädesemission om 33,6 Mkr där sista dag för teckning var den 13 mars 2017. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket

Sista dag för handel med RLS Globals BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 6 april och stoppdag är den 10 april 2017. BTA kommer då att omvandlas till aktier som beräknas finnas tillgängliga på respektive ägares VP-konto eller depå̊ omkring den 12 april 2017.

Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 6 636 480,10 kronor fördelat på 58 734 895 aktier.

Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Advokatfirman Glimstedt är legal rådgivare till RLS i samband med nyemissionen.

För frågor hänvisas till

Kenth Hanssen

VD RLS Global AB

e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se

telefon: +46(0)732-748042

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på AktieTorget. Läs mer på www.rlsglobal.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global

Prenumerera

Dokument & länkar