RLS Global AB (publ) Årsredovisning 2018

Report this content

RLS Global AB (publ) Årsredovisning 2018

RLS Globals årsredovisning 2018 finns från och med idag, 29 april 2019, tillgänglig på bolagets webbplats, Annual Report. Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska. I morgon tisdag, 30 april 2019, publiseras den engelska versionen.

RLS Global's Annual Report 2018 is available in Swedish from today, April 29th, 2019, on the company's website, Annual Report. Tomorrow, Tuesday April 30, the Annual Report in English is available.

För ytterligare information, vänligen kontakta: / For more information, please contact:

Karin Fischer, CEO RLS Global AB,

+46 (0) 702 48 46 51, karin.fischer@rlsglobal.se

Eva Jagenheim, CFO RLS Global AB,

+46 (0)76 133 27 47, eva.jagenheim@rlsglobal.se

OFFENTLIGGÖRANDE

Denna information är sådan information RLS Global är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019 kl. 12:00.

PUBLICATION

This information is information that RLS Global AB (public) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at April 29th, 2019 at 12:00.

RLS Global AB
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS Global har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser, telefon +46 (0)8 463 83 00, email: certified adviser@penser.se. Läs mer på www.rls.global 

About RLS Global AB
For more than 20 years, RLS Global AB has worked with oral care specialists, pioneering new therapies for oral care patients. We have now taken another major step toward easier and more effective wound care. We will continue to work with healthcare professionals to develop treatment that helps deliver the best care for each patient. The method is clinically proven and saves the patient a great deal of suffering. Our focus is on caring for patients, developing safe and efficient products that offer gentle treatment methods. We are proud to provide minimally invasive therapy, improving quality of life for patients worldwide. Certified Adviser is Erik Penser Bank, telephone +46 8 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Read more at www.rls.global