RLS GLOBAL AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2020

1 APRIL - 30 JUNI

 • Nettoomsättningen uppgick till 739 TSEK (464 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till  -5,6 MSEK (-5,8 MSEK)
 • Resultatet per aktie före utspädning var  -0,09 SEK (-0,02 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  -5 472 TSEK (-6 250 TSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 30,3 MSEK (8,3 MSEK)
 • Soliditeten uppgick till 91% (82%)

1 JANUARI - 30 JUNI

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 112 TSEK (697 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till  -9,5 MSEK (-11,6 MSEK)
 • Resultatet per aktie före utspädning var  -0,14 SEK (-0,20 SEK)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  -10,9 MSEK (-11,8 MSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 30,3 MSEK (8,3 MSEK)
 • Soliditeten uppgick till 91% (82%)

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Bolagstämma hölls 26 maj
 • Region Stockholm / Gotland har tagit in ChloraSolv på tilläggsavtal
 • Lanseringen av ChloraSolv i Region Kalmar går alldeles utmärkt och inköpen av ChloraSolv återkommer hos flera användare
 • RLS har etablerat samarbete med Cardiff University i UK och Bispebjerg Hospital i Danmark och tester kommer starta i augusti / september

HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Studien ChloraSolv01 är stängd, första resultaten har kommit RLS tillhanda. Vetenskaplig rapport sammanställs av huvudprövare Jan Apelqvist

COVID-19

 • I den pågående pandemin har styrelsen beaktat påverkan från ett antal olika COVID-19 relaterade scenarier 
 • RLS ser ett ökat intresse för CariSolv, detta är ett resultat av omställning i dentalbranschen från procedurer som genererar aerosol till kemo-mekaniska behandlingar
 • Då vården är oerhört ansträngd under rådande omständigheter tar alla processer längre tid vilket
  påverkar vår marknadspenetration och andra aktiviteter vilket resulterar i att RLS fokuserar ännu mer på R&D projekt

Handelsplats och Certified Advisor

Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Advisor är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se.

För mer information, kontakta:
Karin Fischer, CEO
E-mail:
karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51

Eva Jagenheim, CFO
E-mail:
eva.jagenheim@rlsglobal.se
Telefon: 0730 23 13 57

Delårsrapporten januari-juni 2020 är bifogad samt tillgänglig på www.rls.global

Offentliggörande
Denna information är sådan information som RLS Global AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2020 kl 09.00.

RLS Global AB
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Certified Advisor är Redeye Aktiebolag,
telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på
www.rls.global

Prenumerera

Dokument & länkar