RLS GLOBAL AB ÅRSREDOVISNING 2021

Report this content

RLS Global årsredovisning 2021 finns från och med idag, 22 april 2022, tillgänglig på bolagets hemsida. Klicka här för nedladdning.
Årsredovisningen finns tillgänglig på svenska.

HANDELSPLATS OCH CERTIFIED ADVISER
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var bolaget noterat på Aktietorget. Certified Adviser är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Karin Fischer, CEO
E-mail:
karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51

Eva Jagenheim, CFO
E-mail:
eva.jagenheim@rlsglobal.se
Telefon: 0730 23 13 57

OM RLS GLOBAL:
RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv® och Carisolv®.
RLS långsiktiga vision är att vara ett ledande forskningsdrivet plattformsföretag inom sårvård. Ambitionen är att expandera till nya indikationer genom nya forsknings- och utvecklingsprojekt inom område som brännskador och dermatologi. För att maximera marknadsnärvaron avser RLS att arbeta med partners för att kommersialisera produkter globalt. RLS är övertygade om att företagets plattformsteknik och dess unika egenskaper kommer hjälpa många patienter runt om i världen. Läs mer på www.rls.global

Taggar:

Prenumerera