RLS Global förstärker styrelsen

Medicinteknikbolaget RLS Global förstärker sin styrelse med börserfarenhet och bransch-kunskap inom sårvård. I samband med en extra bolagsstämma den 15 november föreslås Peter Hentschel bli ny styrelseordförande och Karin Eliasson ny styrelseledamot. Peter Hentschel har en bakgrund inom bland annat Mölnlyckekoncernen och Karin Eliasson är HR och hållbarhetschef på Autoliv Inc.

I samband med de föreslagna ändringarna kommer bolagets tidigare styrelseordförande Joachim Cederblad lämna sitt uppdrag och han gör det efter sju år som ordförande.
– Det har varit en fantastisk resa att vara med på och lotsa fram RLS Global till vad bolaget är idag. Nu när vi är väldigt nära en kommersialisering av ChloraSolv, kommer bolaget arbeta på en betydligt bredare internationell nivå och därför känns det helt rätt att kliva av och lämna över ansvaret till Peter Hentschel, kommenterar Joachim Cederblad och fortsätter:
– Peter har en bred och djup erfarenhet av att etablera bolag på marknaden och varit verksam i flera ledande storbolag inom medicinteknik som vänder sig till den professionella sjukvården men även konsumentmarknaden. Dessutom är det mycket glädjande att vi kunnat attrahera Karin Eliasson som även hon har en mångårig erfarenhet från styrelse och ledningsarbete i internationella storbolag. Karin kommer också att tillföra bolaget börserfarenhet vilket ligger i linje med vår långsiktiga strategi att ta bolaget till Small Cap.

Peter Hentschel är för närvarande styrelseordförande i det danska sårvårdsbolaget Reapplix AS. Han var tidigare knuten till SCA Hygiene Products och satt i ledningsgruppen för Mölnlycke Health Care med särskilt ansvar för den globala sårvårdsdivisionen. Karin Eliasson är sedan 2014 Group Vice President HR & Sustainability på Autoliv och har genom åren haft en rad uppdrag bl a inom PRI Pensionsgaranti, SCA och Telia Sonera.

Jan Fornell, som tillsammans med Joachim Cederblad har arbetat i RLS styrelse sedan 2012, kommer också att avgå. Istället antar Jan Fornell en mer aktiv roll i ett Advisory Board kopplat till dental i samband med fokuseringen på Perisolv som en standardbehandling för parodsjukdomar.

Den extra bolagsstämman kommer att hållas på RLS nya huvudkontor enligt separat kallelse.
Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Cederblad, styrelseordf, 0739-44 71 54, joachim.cederblad@oskarsberg.se.


Denna information är sådan information som RLS Global är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl 13:00.

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rlsglobal.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global

Prenumerera

Dokument & länkar