RLS Global offentliggör prospekt

Med anledning av den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen den 15 december 2016, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 31 maj 2016, har styrelsen för RLS Global AB (”RLS Global”) upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet och anmälningssedlar finns tillgängliga på RLS Globals hemsida, www.rlsglobal.se och på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se.  Prospektet och anmälningssedlar kan även beställas kostnadsfritt från Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, via e-post till emission@penser.se eller telefon till 08-463 80 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kenth Hanssen, VD RLS Global AB, 0732-74 80 42, kenth.hanssen@rlsglobal.se

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika kloraminkompetens, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste folksjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på AktieTorget. Läs mer på www.rlsglobal.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global