RLS Global tecknar utökat distributörsavtal med australienska BTC Health

RLS Global har tecknat ett utökat distributörsavtal med det börsnoterade australienska företaget BTC Health och dess helägda dotterbolag BioImpact Pty Ltd. Bolaget har sedan tidigare i år en exklusiv rätt att distribuera ChloraSolv när sårvårdspreparatet blir godkänt för kommersialisering.

Det nya avtalet omfattar även RLS Globals dentala produkter Perisolv och Carisolv för exklusiv distribution i Australien, Nya Zeeland och andra närliggande marknader i Asien och Stillahavsområdet.

Perisolv och Carisolv är registrerade i Australien och Nya Zeeland och kommer marknadsföras och säljas redan under BTC Healths innevarande räkenskapsår. För samtliga avtalade marknader  kommer volymer fastställas 12 månader efter att produkten blivit introducerad på respektive marknad.  

– Det är mycket tillfredsställande att vi kunnat utöka vårt samarbete med RLS Global och vi ser fram mot att göra dessa dentalprodukter tillgängliga för vården och patienter i vår del av världen, säger BTC Healths ordförande Dr Richard Treagus.

Även Kenth Hanssen, VD för RLS Global är nöjd med det utökade avtalet och samarbetet.

– Avtalet ligget helt i vår linje med att hitta starka partners för respektive marknad. BTC Health och BioImpact har en gedigen erfarenhet av att lansera medicintekniska produkter på lokala marknader. Det är också spännande att se att det finns ett stort intresse för hela vår produktportfölj som i grunden bygger på samma teknologi och substanser, säger Kenth Hanssen.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North

Denna information är sådan information som RLS Global är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 September 2017 kl 15:00

För frågor hänvisas till

Kenth Hanssen

VD RLS Global AB

e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se

telefon: +46(0)732-748042

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rlsglobal.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global

Prenumerera

Dokument & länkar