RLS Studie - ChloraSolv01 - färdig och resultaten analyseras

Report this content

RLS Global har glädjen att informera att databasen för ChloraSolv01 är stängd och den första statistiska rapporten på resultaten har kommit RLS tillhanda. ChloraSolv01 är en pilotstudie där patienten med kroniska sår på nedre delen av benet eller foten behandlas med ChloraSolv under fem veckor. Studien mäter bland annat förändring av mängden devitaliserad vävnad (nekrotisk vävnad) samt minskning av sårens storlek över tid. 


Ett av flera syften med studien är att inhämta kliniska data för att regulatoriskt utvidga indikationen för ChloraSolv, från diabetiska fotsår till andra typer av kroniska sår belägna under knät (venösa bensår, arteriella/mixade sår etc). RLS har nu via studien aktuella data och kommer ansöka om aktuella indikationer hos företagets anmälda organ, Eurofins. Utvidgad indikation av ChloraSolv kommer kraftigt öka marknadspotentialen för produkten.
 

’Resultaten är i linje med RLS förväntningar’, bekräftar Karin Fischer, CEO RLS Global. Karin fortsätter, ’dessa data förstärker vår övertygelse att ChloraSolv lever upp till sin förmåga att rensa sår på både nekrotisk vävnad och bakterier på ett snabbt och skonsamt sätt. Antalet rapporterade allvarliga säkerhetshändelser var få och inga var relaterade till produkten’.

 

Nu följer en tid då data skall analyseras och en klinisk rapport skall färdigställas. Rapporten skall ligga till grund för en publikation där resultaten offentliggörs. Den kliniska publikationen kommer sammanställas av huvudprövare Överläkare, Docent, Jan Apelqvist ihop med andra prövare från studien. Ambitionen är att publikationen ska publiceras i en medicinsk tidskrift. Parallellt kommer RLS presentera delresultat av studien på internationella konferenser under hösten 2020.
 

RLS vill även ta tillfället i akt och tacka all personal vid de vårdinrättningar som medverkat i ChloraSolv01.
 

För mer information, kontakta:
Karin Fischer, CEO
E-mail: karin.fischer@rlsglobal.se
Telefon: 0702 48 46 51Mats Ahlenius, CTO
E-mail: mats.ahlenius@rlsglobal.se
Telefon: 070 741 03 39

Handelsplats och Certified Advisor
Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market sedan 17 maj 2017 och handel sker med kortnamn RLS. Dessförinnan var Bolaget noterat på Aktietorget. Certified Advisor är Redeye Aktiebolag,telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se 

Offentliggörande
Denna information är sådan information som RLS Global AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 juli 2020 kl 09.00.


RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Advisor är Redeye Aktiebolag, telefon 08 121 576 90, email: certifiedadviser@redeye.se. Läs mer på www.rls.global