RLS tidigarelägger bokslutskommuniké för 2016

RLS Global AB (publ) (”RLS” eller ”Bolaget”) har tidigare aviserat att publicering av bokslutskommuniké för 2016 ska ske den 28 februari 2017. 

Med anledning av den företrädesemissionen som Bolaget arbetar med och som kommunicerades i pressmeddelande den 16 december 2016, har styrelsen för RLS beslutat att datum för offentliggörande av bokslutskommuniké 2016 tidigareläggs till den 20 februari 2017. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kenth Hanssen, VD RLS Global AB, 0732-74 80 42, kenth.hanssen@rlsglobal.se

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika kloraminkompetens, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste folksjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv®, Carisolv® och Kindersolv®. Bolaget är noterat på AktieTorget. Läs mer på www.rlsglobal.se

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global

Prenumerera