Tidigare samarbetspartner framställer krav på RLS Global

Idag har RLS Global AB via sin advokat, Advokatfirman Glimstedt AB, fått besked från Göteborgs Tingsrätt om att Karin Bergquist har stämt RLS Global AB med krav på ytterligare ersättning för överlåtelse av uppfinnarrätt. Ärendet avser patentet ”dermasolv” som den 19 juli 2012 överläts från uppfinnarna Ulrica Almhöjd och Karin Bergquist till RLS Global AB.

Karin Bergquists krav på ytterligare ersättning för den till RLS överlåtna uppfinnarrätten uppgår till 8 000 000 kr som ett kontant engångsbelopp, jämte hennes rättegångskostnader.

Sedan mitten på 2017 har Bolaget och Karin Bergquist fört en diskussion beträffande nivå på tilläggsersättning (gratifikation) baserad på framtida försäljning av ChloraSolv.

RLS Global kommer att inkomma med svaromål den 13 juli 2018. Framtida förhandlingstidpunkter kommer att bestämmas.

Peter Hentschel, Ordförande: 

– Bolaget anser att Karin Bergquists krav på ersättning är ogrundat. Överenskommelse om villkoren för överlåtelse av uppfinnarrätten träffades redan år 2012. Dessutom erbjöd RLS Global några år senare båda uppfinnarna tilläggsersättning om 2,5 mkr, inklusive sociala kostnader, per person baserat på framtida försäljning av produkten ChloraSolv. Det fanns dock ingen skyldighet för RLS Global att erbjuda sådan ersättning. Ulrica Almhöjd accepterade denna extra ersättning i januari 2017. Chlorasolv är för närvarande inne i en registreringsfas. 

RLS Global kommer inte att reservera i redovisningen för kravet på 8 mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Hentschel, Ordförande RLS Global AB, 0703-592911p.hentschel@telia.com 

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypoklorit-plattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser. Läs mer på www.rlsglobal.se 

Om oss

RLS Global AB är ett medicintekniskt bolag inom Life Science. Baserad på bolagets unika hypokloritplattform, utvecklar och säljer RLS produkter för några av våra vanligaste sjukdomar inom sår- och dentalvård. RLS har en portfölj av starka varumärken, bland andra ChloraSolv®, Perisolv® och Carisolv®. Bolaget är noterat på Nasdaq First North. Läs mer på www.rls.global

Prenumerera

Dokument & länkar