Björn Eriksson, ordförande Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och Peter Skogh, kommunikations- och marknadsföringschef, Världskulturmuseerna


Björn Eriksson, ordförande Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism och Peter Skogh, kommunikations- och marknadsföringschef, Världskulturmuseerna

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Näringslivsorganisationen Rese- och Turistnäringen i Sveriges (RTS) övergripande mål är att få turistnäringen att växa. Det gör vi genom att visa turistföretagare vilka möjligheter som finns, identifiera vad som krävs för att bli framgångsrik och därefter ge stöd till att utvecklas. Att gå från ord till handling är inte alltid lätt. Men tillsammans med våra medlemmar, andra aktörer i näringen, vårt delägarskap i Swedish Tourism Innovation Center AB (svb) och tillsammans med offentlig sektor kan vi bygga en plattform marknad för turistnäringens intressenter. Läs mer om verksamheten på www.rts.se

Prenumerera

Relaterade releaser