Amatörboxning skadar hjärnan

Amatörboxare uppvisar förändringar i hjärnvätskan efter match som indikerar att nervceller skadats. Det visar en studie på 30 svenska elitboxare som genomförts vid Sahlgrenska akademin i samarbete med Svenska Boxningsförbundet.

Det har länge debatterats huruvida amatörboxning (olympisk boxning) är skadligt för hjärnan. Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har nu tillsammans med kollegor vid Linköpings Hälsouniversitet och Svenska Boxningsförbundet genomfört en unik studie på 30 svenska elitboxare och 25 kontrollpersoner.

Studien, som publiceras i ansedda tidskriften PLoS ONE, visar att upprepade slag mot huvudet i boxningsringen kan ge hjärnskador som påminner om de man ser vid andra akuta skallskador, samt vid neurologiska sjukdomar som till exempel Alzheimers.

–Vår studie visade att boxarna efter match hade förhöjda koncentrationer av fyra olika proteiner i hjärnvätskan, som alla signalerar en skada på hjärnans nervceller. Två av proteinerna var dessutom fortsatt förhöjda efter en viloperiod, säger forskaren Sanna Neselius vid Sahlgrenska akademin, som lett studien.

Så många som 80 procent av boxarna uppvisade proteinförändringar som indikerar hjärnskada. Boxarna som ingick i studien tävlade på elitnivå och hade alla gått minst 47 matcher. Ingen av dem hade förlorat på knock-out och endast en av boxarna hade uppgett några symtom efter matchen (huvudvärk).

–Att biomarkörerna som signalerar hjärnskada var förhöjda hos 80 procent av amatörboxarna, som följd av mindre hjärnskador, och att de hos en del var förhöjda även efter några veckors vila kan tolkas som att skadan ännu inte läkt eller att en viss skada kvarstår, säger Sanna Neselius – som själv boxats både som amatör och proffs och rankats som en av världens bästa kvinnliga boxare.

Sanna Neselius har nu planerat in ett möte med Svenska Boxningsförbundets styrelse för att diskutera resultaten.

–Vi behöver fundera kring resultaten och hur vi kan öka den medicinska säkerheten för boxare, både vad gäller träning och tävling. Jag hoppas också att resultaten tas på stort allvar av andra kampsportförbund där säkerhetstänkandet inte alls är i nivå med boxningens. Kanske kan resultaten även bidra till att övriga idrottsorganisationer som sysslar med sporter där trauma mot huvudet kan förekomma, ser över sina riktlinjer, säger Sanna Neselius.

–Helst skulle vi vilja utveckla ett enkelt blodtest som ger samma information som våra mer avancerade hjärnvätskeundersökningar. Den möjligheten finns inte i nuläget, men kan kanske bli verklighet i framtiden om det görs fler och djupare studier.

Artikeln CSF-Biomarkers in Olympic Boxing: Diagnosis and Effects of Repetitive Head Trauma publicerades PLoS ONE den 4 april.

Länk till artikel: http://dx.plos.org/10.1371/journal.pone.0033606

Kontakt:
Sanna Neselius, dr spec. inom ortopedisk kirurgi, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031-3430870
0706-101014
sanna.neselius@vgregion.se

Presskontakt
Krister Svahn

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

80 procent av amatörboxarna i ny studie uppvisade proteinförändringar som indikerar hjärnskada
Twittra det här
Forskare i möte med Svenska Boxningsförbundet för att diskutera resultaten
Twittra det här

Citat

Vi behöver fundera kring resultaten och hur vi kan öka den medicinska säkerheten för boxare, både vad gäller träning och tävling
Sanna Neselius