Fetmakirurgi lika effektivt för tonåringar som för vuxna

Unga med svår fetma kan ha lika stor nytta av fetmakirurgi som vuxna. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin och Karolinska Institutet, där 81 unga efter operation gick ner i genomsnitt 44 kilo med förbättrad hälsa och livskvalitet som följd.

I studien, som publiceras i den ledande tidskriften International Journal of Obesity, fick 81 ungdomar mellan 13 och 18 år genomgå en så kallad gastric bypass-operation. Dessa operationer har tidigare bara i undantagsfall utförts på personer under 18 år.

Den nya studien visar att operationen har lika stor och positiv effekt för unga som för vuxna: en uppföljning två år efter ingreppet visade att de opererade ungdomarna i genomsnitt gått ner från 133 till 89 kilo, att deras uppskattade livskvalitet ökat och att det flera riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, framför allt insulinnivåerna, kraftigt förbättrats.

—Bland de tonåringar som ingick i studien fanns många med stora problem, med en historia av psykosociala problem relaterade till fetma som till exempel mobbning men också underliggande psykisk sjukdom som till exempel ADHD. Med tanke på det är resultaten överraskande bra, säger Torsten Olbers, forskare vid Sahlgrenska akademin, överläkare i kirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ledare för studien:

— Vi kommer noga studera vilka eventuella bieffekter som kan uppstå av fetmakirurgi i tonåren. Men det finns idag inte några alternativa behandlingar för denna grupp, och vi vet från tidigare studier att unga med svår fetma riskerar att utveckla sjukdom och sänkt livskvalitet under livet, så vår förhoppning är att metoden på sikt kan erbjudas till fler tonåringar.

Professor Claude Marcus på Karolinska Institutet har varit ansvarig barnläkare i studien:

— Dessa ungdomar har genomgått en mängd olika försök till viktkontroll utan bestående resultat. Det är därför mycket lovande att vi nu ser ut att vara på väg att få ett behandlingsalternativ för denna extremt svårbehandlade grupp.

Forskarna understryker att ett kirurgiskt ingrepp inte per automatik har effekt för psykiska problem: en del ungdomar i studien hade fortsatta psykiska problem även efter operation och viktnedgång. Det förekom också kirurgiska komplikationer som tarmvred och gallsten som krävde ytterligare operation.

Studien Two-year outcome of laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass in adolescents with severe obesity- results from a Swedish nationwide study publiceras online i International Journal of Obesity den 25 september.

Läs mer här: http://www.nature.com/ijo/index.html

Kontakt:
Torsten Olbers, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
0736-601729
 torsten.olbers@gmail.com

Claude Marcus, professor i pediatrik, Karolinska Institutet
0707-486 159
claude.marcus@ki.se

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Fetmakirurgi bör erbjudas även till unga med extrem fetma
Twittra det här

Citat

Vår förhoppning är att fetmakirurgi på sikt kan erbjudas till fler tonåringar.
Torsten Olbers, forskare vid Sahlgrenska akademin