Genetisk mutation sjudubblar risken för levercancer hos feta

En av tjugo skandinaver bär på en särskild mutation i genen PNPLA3. En studie vid Sahlgrenska akademin visar att personer med fetma som har den genetiska mutationen löper sju gånger högre risk att drabbas av levercancer.

Fetma är, tillsammans med alkoholbruk och virus, en av de viktigaste riskfaktorerna bakom den vanligaste formen av levercancer, hepatocellulär carcinom.En forskargrupp vid Sahlgrenska akademin har nu upptäckt att feta men för övrigt friska individer som bär på en särskild genetisk mutation, har sju gånger högre risk att utveckla levercancer.

Den cancerförknippade genetiska mutationen, som återfinns i PNPLA3-genen, är mycket vanlig hos skandinaver där den förekommer hos en av tjugo individer.

Studien bygger på den omfattande SOS-studien (Swedish Obese Subjects) som jämför dödlighet och sjuklighet hos 4 000 svenska obesa personer.

–För att förstå varför vissa individer med fetma utvecklar cancer, och kunna utforma förebyggande behandlingar, måste vi hitta gemensamma riskfaktorer och de gemensamma genetiska mutationer. Därför är den här upptäckten mycket viktig, säger Stefano Romeo, forskare vid Sahlgrenska akademin som lett den genetiska analysen: 

Det kommer att krävas mer forskning, men vår förhoppning är att den genetiska mutationen på sikt ska kunna bli ett mål för nya behandlingar.

Studien är den första som visar att en genetisk mutation bidrar till att öka risken för att utveckla hepatocellulär cancer hos personer med svår fetma.

Artikeln “PNPLA3 I148M (rs738409) genetic variant is associated with hepatocellular carcinoma in obese individuals” publiceras i tidskriften Digestive and Liver Disease.

Länk till artikel: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1590865812001892

Kontakt:
Stefano Romeo, forskarassistent vid institutionen för medicin och Wallenberglaboratoriet, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0768 672 634
Stefano.romeo@wlab.gu.se

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Snabbfakta

En av tjugo svenskar bär på en specifik genetisk mutation
Twittra det här
Hos feta ger mutationen sju gånger högre risk för levercancer
Twittra det här

Citat

Vår förhoppning är att den genetiska mutationen på sikt ska kunna bli ett mål för nya behandlingar.
Stefano Romeo, forskare vid Sahlgrenska akademin