Långvariga gångproblem hos höftledsopererade

Höftledsopererade upplever ofta att de har en problemfri gång – men en del går i själva verket relativt dåligt även långt efter operation. Forskning vid Sahlgrenska akademin sätter fokus på hur avancerad rörelseanalys kan förbättra för patienterna.

– Man måste eftersträva så normal gång som möjligt, och då är det viktigt hur vi mäter och följer upp, säger Roland Zügner, disputerad vid avdelningen för ortopedi och legitimerad fysioterapeut.

I arbetet med sin avhandling har han utvärderat olika analysmetoder som används vid klinisk gånganalys där patienters rörelsemönster registreras. Med stöd av exempelvis mätpunkter på huden skapas bilder av hur personen går.

– Det blir allt oftare så att patienter remitteras till en gånganalys innan man bestämmer sig för operation eller annan åtgärd. Sedan kommer de tillbaka efter några år och vi kan se hur utfallet blev, som en del av ett kvalitetssäkringsarbete säger Roland Zügner.

Inte utsträckt

I Sverige genomförs årligen 17 000 höftledsoperationer då patienter får konstgjorda höftproteser, oftast till följd av ledsjukdomen artros. Nio av tio opererade patienter är nöjda, trots att analyser i den aktuella forskningen visar på fortsatta rörelseproblem också två år efter operation.

– Vad jag tittat på är hur de egentligen går, och det visar sig att de har svårt att återställa normal gång efter att ha fått sin höftprotes. De är ofta väldigt nöjda, många har haft svår värk och andra problem före operation, men gången blir inte återställd och de kan inte sträcka ordentligt i höften, säger Roland Zügner.

Orsakerna är oklara, menar han, men ett skäl kan vara svårigheterna att rucka på ett invant rörelsemönster som uppstått före operation. En annan orsak kan vara att känselsystem i höftpartiet rubbas när kroppsegen vävnad ersatts med protesernas plast och metall.

Kan påverka slitaget

– Frågan man ställer sig är varför det här är viktigt, när folk ändå är nöjda. Men vi måste fundera på om det möjligen är så att gången påverkar protesens hålltid. Att den kanske slits ut och måste ersättas tidigare för att kraftspelet över höftled, bäcken och lårben blir annorlunda om gången inte är normal. 

– Rent rehabmässigt kan det vara bra att lägga mer vikt vid att träna sträckningen av höften, både före och efter operation, och det skulle vara intressant att studera effekterna av en sådan mer riktad träning för den här gruppen, säger Roland Zügner.

Titel: Gait and motion analysis of hip arthroplasty. Validity, realiability and longterm resuts / http://hdl.handle.net/2077/53611 

Kontakt: Roland Zügner 0703 101863; roland.zugner@gmail.com

Bild: Roland Zügner (foto: Roy Tranberg)

Margareta Gustafsson Kubista
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031 786 49 76, 0705 30 19 80
margareta.g.kubista@gu.se


Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

De har svårt att återställa normal gång efter att ha fått sin höftprotes.
Roland Zügner, Sahlgrenska akademin