Män mer utsatta för våld i relationen än kvinnor

Report this content

Män rapporterar en större utsatthet för fysiskt våld i relationen än vad kvinnor gör. Däremot får våld i relationen svårare hälsokonsekvenser för kvinnor. Det visar två studier med sammanlagt 1 400 svenskar som genomförts vid Sahlgrenska akademin.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har i två studier undersökt hur vanligt det är att män respektive kvinnor utsätts för våld i relationen. De båda studierna, som genomförts med hjälp av enkäter där totalt 1 400 personer svarat, visar att 8 procent av kvinnorna utsatts för fysiskt våld under det senaste året från sin make eller partner.

Motsvarande siffra för män var i de två studierna 8 respektive 11 procent.

Studierna visar dock att en stor andel av de män som utsatts för fysiskt våld i relationen själva rapporterar att de utfört våldshandlingar mot sin partner. I enkäten rapporteras allt från slag, sparkar och knuffar till strypgrepp och vapenhot.

–Det är ett överraskande resultat. Vi ser att såväl män som kvinnor använder sådant våld som kan skada motparten. Men fortfarande rapporterar fler kvinnor än män att de använt våld i självförsvar, medan män framför allt uppgav att de blivit sårade och kränkta och därför använt våld, säger professor Gunilla Krantz som lett studierna.

Konsekvenserna av våldet blir dock svårare för kvinnorna än för männen. Studien visar att fler kvinnor än män rapporterar att våld i relationen orsakat till exempel depression, ångest och sömnproblem, och var tionde kvinna rapporterade att de haft självmordstankar.

– Män har ofta ett överläge i kroppsstorlek och styrka, vilket gör att den kvinnliga partnerns fysiska våld inte upplevs lika hotfullt. Bland männen är det också bara de som utsatts för psykiskt våld som uppgav att de haft självmordstankar, säger Gunilla Krantz.

Psykiskt och sexuellt våld, samt att vara utsatt för kontrollerande beteenden av sin partner, drabbar oftare kvinnor. I studien uppgav nästan en av tio kvinnor att de utsatts för sexuellt tvång tidigare i livet, tre procent att de varit utsatt det senaste året. Bland männen hade 3,5 procent utsatts för sexuellt våld tidigare i livet, 0,6 procent under det senaste året.

När det gäller kontrollerande beteende så var kvinnor också mer utsatta för detta än män, särskilt i att hindras av partnern från att umgås med familj och vänner.

Studien visar också att våld i relationen har ett samband med att ha dåliga sociala nätverk och att ha växt upp i en familj där det funnits våld.

Studierna har publicerats i BMC Public Health. 

Länk till Youtube-film om projektet, fri att publicera och dela:
http://youtu.be/fDkuF5ZKk74

Länk till artikeln Men's and women's exposure and perpetration of partner violence: an epidemiological study from Sweden:
http://www.biomedcentral.com/1471-2458/12/945/abstract

Länk till artikeln Psychometric properties of the WHO Violence Against Women instrument in a male population-based sample in Sweden:
http://bmjopen.bmj.com/content/2/6/e002055.long

Högupplöst bild för nedladdning nedan, fri att publicera. Ange Foto: Johan Wingborg

Kontakt:
Gunilla Krantz, professor vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031 786 68 61
Mobil: 0708 496903
gunilla.krantz@socmed.gu.se

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare, som i nationella och internationella samarbeten är engagerade i såväl grundläggande medicinsk forskning och patientnära studier i samarbete med Västra Götalandsregionen som i storskaliga studier på befolkningsnivå - allt med målet att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Män rapporterar mer utsatthet för våld i relationer, men kvinnor drabbas hårdare
Twittra det här

Citat

Att män rapporterar mer våld än kvinnor är ett överraskande resultat.
Gunilla Krantz, forskare vid Sahlgrenska akademin