Mindre än hälften av patienterna med gikt får förebyggande behandling

Gikt är den vanligaste artritsjukdomen i Västra Götalands-regionen och förekomsten har ökat betydligt de senaste tio åren. Men knappt hälften av patienterna med gikt får en förebyggande behandling. Det visar en ny studie vid Sahlgrenska akademin, den första i Norden som undersökt hur vanligt förekommande gikt är.

Gikt är en kristallartrit, där förhöjda halter av urinsyra faller ut som kristaller i leder och mjukdelar, vilket ger upphov till en kraftigt smärtsam inflammation som kommer i attacker och spontant avklingar efter en till två veckor. Oftast drabbas stortåleden, men även knän och andra leder kan drabbas.

Sjukdomen är vanlig över hela världen, vanligast hos den lite äldre befolkningen samt vanligare hos män än hos kvinnor.

Förekomsten av gikt i världen ligger på 2-3 procent av befolkningen och det finns studier från flera europeiska länder men varken i Sverige eller i någon av de andra nordiska länderna har någon tidigare studie om förekomsten av gikt gjorts.

I en ny studie vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, undersöktes förekomsten av gikt i Västra Götalands-regionen.

– Då VGR är representativt för Sverige tror vi att dessa data även är representativa för Sverige, säger Mats Dehlin som är överläkare i reumatologi och forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Studien visar att gikt år 2012 förekom hos 1,8 procent av befolkningen i VGR, 20 år och äldre, med en incidens (nyinsjuknande) på 190 fall per 100 000 personer och år.

– Vår studie visar också att gikt blev vanligare för varje år från 2005 till 2012, med en nästan 50-procentig ökning i nyinsjuknande under den tiden. Förebyggande behandling med uratsänkande läkemedel föreskrevs endast till 42 procent av patienterna med gikt år 2012, säger Mats Dehlin.

Målet med studien var att både beskriva prevalens (förekomst) och trender i incidens (nyinsjuknande) av gikt, samt dess behandling med uratsänkande läkemedel (förebyggande behandling mot gikt) i Västra Götalands-regionen från år 2002 till 2012.

Forskarna använde sig av regionala och nationella register samt kartlade den förebyggande läkemedelsbehandlingen mot gikt med hjälp av Läkemedelsregistret.

– Det finns billig och effektiv behandling sedan många år tillbaka men den används i otillräcklig omfattning. Varför det är så håller vi nu på och undersöker, säger Mats Dehlin.

Studien Incidence and prevalence of gout in Western Sweden publicerades i den vetenskapliga tidskriften Arthritis Research & Therapy i juli.

Länk till artikel: https://arthritis-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13075-016-1062-6 

Kontakt:

Mats Dehlin, överläkare i reumatologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och forskare vid Sahlgrenska akademin
031-3428955, 0732-520451
mats.dehlin@vgregion.se 

Johanna Hillgren
Pressansvarig kommunikatör
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
031-786 4029, 0766-18 40 29

johanna.hillgren@gu.se

Med 6 000 studenter och 1 800 anställda är Sahlgrenska akademin Göteborgs universitets största fakultet. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vi sysselsätter 900 forskare engagerade i nationella och internationella samarbeten för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa. 

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår studie visar att gikt blev vanligare för varje år från 2005 till 2012, med en nästan 50-procentig ökning i nyinsjuknande under den tiden.
Mats Dehlin, forskare vid Sahlgrenska akademin