Potentiellt sjukdomsframkallande vibriobakterier i Öresund

Bakterierna i Öresunds musslor är potentiellt sjukdomsframkallande och dessutom mer resistenta mot antibiotika än bakterier från Indien och Moçambique. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin som studerat bakteriestammar kopplade till utbrottet av badsårsfeber i Blekinge 2006.

Så kallade vibriobakterier förekommer naturligt våra vattenmiljöer och är oftast ofarliga för människor. Men i vissa fall kan kontakt med bakterierna orsaka allvarliga sjukdomar som kolera, mag- och sårinfektioner samt blodförgiftning.

Den globalt sett vanligaste smittkällan för bakteriell maginfektion är skaldjur. Forskaren Betty Collin vid Sahlgrenska akademin och hennes kollegor vid Högskolan Kristianstad och Sven Lovéns Centrum för Marina Vetenskaper vid Göteborgs universitet, har studerat förekomsten av sjukdomsframkallande bakterier i musslor från Öresund under sommaren 2006, då flera fall av badsårsfeber - varav två med dödlig utgång - rapporterades från Blekinge.

– Dessa sårinfektioner orsakades av en bakterie kallad Vibrio cholerae, och vår studie visar att denna är normalt förekommande i vatten från Öresund. Eftersom musslor filtrerar vatten och därmed kan ackumulera bakterier i sin vävnad kunde vi även se att musslan kan vara en betydande smittspridare för maginfektioner orsakade av vibrios, säger Betty Collin, som presenterar resultaten i sin avhandling.

Resultaten visar att det fanns flest vibriobakterier i vattnet när vattentemperaturen översteg 17 grader.

Forskarna har också genomfört motsvarande undersökning i havet utanför Moçambique, där många av landets invånare är beroende av skaldjur för sin dagliga föda. Här fann Betty Collin och hennes kollegor att det finns potentiellt sjukdomsframkallande bakterier i musslor oberoende av säsong, men att de är vanligast vid hög vattentemperatur. En jämförelse mellan bakterier från moçambikanska musslor och bakteriestammar isolerade i Sverige och Indien visade att svenska bakterier har betydligt högre antibiotikaresistens.

I avhandlingen konstaterar också Betty Collin att dagens metoder inte är tillräckligt effektiva för att skilja sjukdomsframkallande Vibrio cholerae från ofarliga bakterier.

-Det innebär att det är svårt att göra en riskbedömning för Östersjöns bakteriehalter. Våra resultat visar att det är fler sjukdomsfall ju varmare vattnet är, och med tanke på att Östersjön är ett av de vatten i världen där temperaturhöjningen är som allra högst är det av stor vikt att studier som dessa uppmärksammas, säger Betty Collin.

Avhandlingen Characterization and persistence of potential human pathogenic vibrios in aquatic environments försvarades vid en disputation den 7 juni.

Länk till avhandling: http://hdl.handle.net/2077/28963

Kontakt:
Betty Collin, institutionen för biomedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, samt forskare vid Högskolan Kristianstad
044-203196
0703 307 910
betty.collin@hkr.se

Huvudhandledare: Ann-Sofi Rehnstam-Holm, 044-203452, ann-sofi.rehnstam-holm@hkr.se

Dessa sårinfektioner orsakades av en bakterie kallad Vibrio cholerae, och vår studie visar att denna bakterie är normalt förekommande i vatten från Öresund. Eftersom musslor filtrerar vatten och därmed kan ackumulerar bakterier i sin vävnad kunde vi även se att musslan kan vara en betydande smittspridare för maginfektioner orsakade av vibrios, säger Betty Collin, som presenterar resultaten i sin avhandling.

Resultaten visar att det fanns flest vibriobakterier i vattnet när vattentemperaturen översteg 17 grader.

Presskontakt Krister Svahn
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
0766-18 38 69
031-786 3869
krister.svahn@sahlgrenska.gu.se


Sahlgrenska akademin är Göteborgs universitets största fakultet, med undervisning och forskning inom farmaci, medicin, odontologi och vårdvetenskap. Här bedrivs alltifrån grundläggande studier av molekylers struktur, via patientnära forskning i samarbete med Västra Götalandsregionen, till studier på befolkningsnivå. Allt för att förebygga, lindra och behandla sjukdom och ohälsa.

Taggar:

Om oss

Sahlgrenska akademin är en fakultet vid Göteborgs universitet med 5000 studenter och 1800 anställda. Vid Sahlgrenska akademin bedrivs undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Fakulteten har 200 professorer och 700 aktiva doktorander. sahlgrenska.gu.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Bakterierna i Öresunds musslor kan vara skadliga
Twittra det här
Metoderna för att skilja ofarliga från farliga bakterier otillräckliga
Twittra det här

Citat

Musslan kan vara en betydande smittspridare för maginfektioner.
Betty Collin, forskare vid Sahlgrenska akademin