Sveriges första masterprogram om evidens

Hur kan vi garantera den bästa vården, omsorgen och utbildningen? Svaret är evidensbasering, som innebär att myndigheters bedömningar och beslut ska utgå från den bästa tillgängliga, vetenskapligt förankrade kunskapen.

Nu startar Göteborgs universitet Sveriges första mastersprogram om evidensbasering.

'Det ställs allt högre krav på att offentlig verksamhet använder sig av evidensbaserad praktik i sina utredningar, bedömningar och beslut. Evidensbaserad praktik lanseras också som en lösning på trenden av sjunkande resultat i svensk skola – något som nyligen kritiserats av forskare inom pedagogik.

Mitt i debatten startar Göteborgs universitet i höst Sveriges första mastersprogram i evidensbasering.

–Vi kommer att lära ut tekniker för hur du säkerställer kunskap beroende på var inom vård, skola och omsorg du finns. Ibland kan kunskap finnas i forskningslitteraturen, i andra fall hittar vi den i externa utvärderingar eller i organisationens egna erfarenheter, säger Morten Sager, universitetslektor vid Göteborgs universitet och ansvarig för det nya programmet.

–Ibland är det viktigaste och svåraste att säkerställa vad vi inte vet – och hantera den kunskapsbristen konstruktivt i verksamheten.

Evidensbaserad praktik och det nya programmet diskuteras vid ett seminarium i Almedalen, som arrangeras av Centrum för kultur och hälsa vid Göteborgs universitet. Vid seminariet medverkar Carl Johan Sundberg, läkare och docent, Karolinska Institutet, Gunnar Sandberg, riksdagsledamot (S) socialutskottet och Ola Sigurdson, föreståndare och professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, Centrum för kultur och hälsa.

Seminariet ”Evidens i tid och otid” arrangeras tisdag 2 juli 09:00 - 10:00 i Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

Läs mer här: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/13364?redir=%23eidx_0

Kontakt: Morten Sager: 070-877 59 79, morten.sager@theorysc.gu.se

DESSUTOM...

...arrangerar Centrum för kultur och hälsa under Almedalsveckan även ett seminarium som presenterar Göteborgs universitets nya satsning på medicinsk humaniora – ett forskningsfält som på många sätt revolutionerat synen på medicin, och på vad humaniora kan bidra med till det medicinska fältet.

Medverkar gör Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur och företagande, Antje Jackelén, biskop och professor i systematisk teologi, religion och naturvetenskap, Olle Larkö, Dekanus och professor i dermatologi och venereologi, Ola Sigurdson, profes­sor i tros- och livsåskådningsvetenskap.

Läs mer här: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/13348?redir=

Kontakt: Ola Sigurdson: 0766-18 53 14, ola.sigurdson@gu.se

Presskontakt
ANNICA SJÖLANDER
, Centrum för kultur och hälsa
Göteborgs universitet
+46 31 786 69 26
+46 766 18 69 26
www.ckh.gu.se
twitter.com/AnnicaSjolander


Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Satsning på evidensbaserad praktik presenteras i Almedalen
Twittra det här

Citat

Vi lär ut tekniker för hur du säkerställer kunskap inom vård, skola och omsorg.
Morten Sager, forskare vid Göteborgs universitet