Ändrad segmentsrapportering från 1 januari, 2018

Scandics verksamhet i Finland blir ett separat affärssegment efter förvärvet av Restel

Som en följd av förvärvet av Restel i Finland kommer Scandics finska verksamhet att rapporteras som ett separat affärssegment från 1 januari 2018. Segmentet Övriga Europa kommer därefter inkludera verksamheten i Danmark, Tyskland och Polen medan övriga segment är oförändrade sedan tidigare.

Bifogat visas Scandics nettoomsättning och justerat EBITDA per kvartal för 2017 baserat på den nya rapporteringsstrukturen. Scandic kommer att börja rapportera enligt den nya strukturen i samband med delårsrapporten för det första kvartalet 2018, som publiceras 26 april.

Förvärvet av Restel slutfördes 29 december 2017 och kommer således att bidra till Scandics nettoomsättning och resultat från 1 januari 2018. Under 2017 hade Restel proforma en nettoomsättning på 2 163 MSEK och justerat EBITDA på 196 MSEK


För ytterligare information, vänligen kontakta:


Henrik Vikström, Director Investor Relations

Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 52 80 06


Om Scandic Hotels Group                                                                                                                                
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med 16 000 medarbetare och med ett nätverk av drygt 280 hotell fördelat på cirka 55 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram
inom hotellbranschen. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA. Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm. www.scandichotelsgroup.com

Taggar:

Om oss

Scandic är det största hotellföretaget i Norden med ett nätverk av omkring 280 hotell i sex länder fördelat på cirka 58 000 hotellrum i drift eller under utveckling. Scandic Friends är Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen. Ett ansvarsfullt företagande är en del av Scandics DNA. Scandic är sedan 2 december 2015 noterat på Nasdaq Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar