Förändring i antalet aktier och röster i Scandic

Antalet aktier och röster i Scandic Hotels Group AB (publ) (”Scandic”) har ändrats under juli 2020 till följd av den företrädesemission som tidigare informerats om. Det totala antalet aktier i Scandic har under juli 2020 ökat med 1 365 606 aktier, motsvarande 1 365 606 röster.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, fanns totalt 191 257 993 aktier och röster i Scandic.

Företrädesemissionen omfattar totalt 88 272 918 aktier varav 86 907 312 har registrerats i juni 2020 och 1 365 606 har registrerats i juli 2020. Således har samtliga aktier i företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

För mer information, kontakta:

Jan Johansson, CFO
Email: jan.johansson@scandichotels.com
Telefon: +46 705 758972

Henrik Vikström, Director Investor Relations
Email: henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 528006

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 juli 2020 kl. 17:30 CEST.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar