Scandic kommenterar marknadsutveckling och bokningsläge

Report this content

Scandics beläggningsgrad förväntas uppgå till minst 35 procent i juni och bokningsläget för juli är klart bättre än det var vid samma tidpunkt föregående år. Scandic förväntar att beläggningen i juli 2021 blir högre än i juli föregående år då den uppgick till 42 procent.

Ökad beläggningsgrad
Sedan Scandic publicerade sin delårsrapport för det första kvartalet 2021, den 28 april, har hotellefterfrågan stigit på samtliga marknader till följd av en gradvis lättnad av restriktioner relaterade till covid-19-pandemin.

Som tidigare meddelats var Scandics beläggningsgrad omkring 20 procent i april. Sedan dess har efterfrågan förbättras och beläggningen var ca 25 procent i maj och förväntas uppgå till minst 35 procent i juni. Ökningen har varit bred, med förbättrad beläggning på nästan alla destinationer, under såväl vardagar som helger.

Det inhemska fritidsresandet ökar på samtliga marknader. Efterfrågan är för närvarande starkast på den norska marknaden, med en beläggningsgrad på runt 40 procent. Scandics tyska verksamhet är fortsatt påverkad av låg efterfrågan.

Efterfrågan har ökat i samtliga nordiska huvudstäder, med starkast utveckling i Oslo. Beläggningen på Scandics storstadshotell är dock fortfarande generellt lägre än för övriga orter på respektive marknad.

Minskat kassautflöde
RevPAR (genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum) uppgick till 173 SEK i april och 229 SEK i maj. Jämfört med årets första kvartal steg RevPAR med 18 procent i april och 56 procent i maj.

Till följd av den stigande beläggningsgraden och RevPAR har det kassamässiga utflödet per månad minskat jämfört med föregående kvartal. Scandic bedömer fortsatt att positivt kassaflöde kommer att nås vid en genomsnittlig beläggningsgrad på runt 50 procent. Under det andra kvartalet räknar Scandic med att erhålla direkta statsstöd på drygt 200 MSEK.

Förbättrat bokningsläge
Under föregående år steg Scandics beläggningsgrad från endast 6-8 procent i april och maj till 42 procent i juli. Denna förbättring var helt driven av inhemsk turism och skedde trots en mycket begränsad efterfrågan i huvudstäderna. Även om kunderna fortsatt agerar med korta ledtider är det tydligt att bokningsläget för juli är klart högre än det var vid samma tidpunkt föregående år. I dagsläget är omkring 22 procent av Scandics kapacitet bokad för juli, jämfört med 14 procent vid samma tidpunkt föregående år. Den största ökningen i bokningsaktivitet jämfört med föregående år har setts i de större städerna, tack vare lättade restriktioner.

Mot bakgrund av det förbättrade bokningsläget räknar Scandic med att beläggningen i juli blir högre än i juli föregående år, då den uppgick till 42 procent.

Scandics halvårsrapport publiceras den 16 juli klockan 07.30 CET.

Presentation 15 juni  kl 09.00 CET
Scandics VD & koncernchef Jens Mathiesen och CFO Jan Johansson kommenterar marknadsutveckling och bokningsläge i en webbsänding och telefonkonferens kl. 09:00 den 15 juni.

För deltagande per telefon, vänligen ring: Sverige: +46 850 558 354, UK: +44 333 3009 272.

Ring gärna in 5 minuter innan start. Presentationen sker på engelska.

Webbsändningen hittar du på www.scandichotelsgroup.com, där även presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga.

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Vikström, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
Email: 
henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 52 80 06

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juni 2021 kl. 07:30 CET

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.scandichotelsgroup.se           

Prenumerera

Dokument & länkar