Scandics publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020

Report this content

Idag publicerar Scandic års- och hållbarhets­redovisning för 2020. Den finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.scandichotelsgroup.com.

Års och- hållbarhets­redovisning i tryckt format går att beställas via Oscar Brehmer, Communication Manager på oscar.brehmer@scandichotels.com. Dessa tillgängliggörs från 21 Maj 2021.

Denna information är sådan information som Scandic Hotels Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2021 kl. 13.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Vikström, Director Investor Relations, Scandic Hotels Group
Email: 
henrik.vikstrom@scandichotels.com
Telefon: +46 709 52 80 06

Om Scandic Hotels Group
Scandic är det största hotellföretaget i Norden med mer än 280 hotell i drift och under utveckling på över 130 destinationer. Scandic är ledande när det kommer till att integrera hållbarhet inom alla områden och dess prisbelönta koncept inom tillgänglighet säkerställer att Scandic är till för alla. Väl omtyckt av gäster och medarbetare är Scandic Friends Nordens största lojalitetsprogram inom hotellbranschen och företaget en av de mest attraktiva arbetsgivarna i regionen. Scandic är noterat på Nasdaq Stockholm.

www.scandichotelsgroup.se