Alingsås lasarett satsar på digital röntgen med system från Sectra

Alingsås lasarett har tecknat ett avtal med IT- och medicinteknikföretaget Sectra om digitalisering av röntgenverksamheten. Lasarettet satsar 7,5 miljoner kronor på att modernisera sin röntgenverksamhet och avtalet omfattar Sectras helhetslösning för hantering och arkivering av röntgenbilder (PACS) och administration av patientinformation (RIS).

Beställningen är ett avrop mot Sectras befintliga ramavtal med Västra Götalandsregionen och digitaliseringen lägger grunden till ett utökat och förenklat samarbete med regionens övriga röntgenavdelningar. Alingsås lasarett använder sedan tidigare Sectras RIS och med den nya helhetslösningen kommer röntgenverksamheten att bli helt pappers- och filmfri. - Då vi redan nu arbetar med Sectras administrativa system kommer vi att vinna flera fördelar genom samordning av de två röntgensystemen.Vi ser möjliga effektivitetsvinster inom hela lasarettet med det nya systemet, eftersom vi kommer att kunna öka patienflödet och minska väntetiden för patienterna, säger Ulla Stjernlöf, sjukhusdirektör på Alingsås lasarett. Installationen av det nya systemet kommer att genomföras under 2005. Införandet av digital hantering av röntgenbilder kommer att underlätta arbetet på röntgenavdelningen och bidra till en effektivare och bättre vård. - Vårt mål är att underlätta för våra kunder att fortsätta vidareutveckla och effektivisera sin verksamhet. Digitaliseringen av röntgenbilder vid Alingsås lasarett är en naturlig utvidgning av vårt långsiktiga samarbete med regionens sjukhus, säger Gösta Tidell försäljningschef på Sectra Skandinavien AB.

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera

Dokument & länkar