Citat

För oss var det viktigt att välja en lösning som har bevisad hög systemtillgänglighet, AI-innovationer och som klarar av att hantera fullskalig primärdiagnostik med stora volymer.
Dr Liat Aple-Sarid, medicinskt ansvarig på patologilabbet på Assuta Medical Center
Med Sectras lösning får vi tillgång till avancerade kliniska verktyg och AI-innovationer vilket gör det möjligt att optimera arbetsflödet. Det gör att vi kommer kunna leverera bästa möjliga cancervård och förbättra den service vi ger till remittenter och patienter.
Dr. Asaf Gertler på Hadassah Medical Center
Det är med glädje jag välkomnar CHRISTUS Health som kund. Med Sectras lösning kommer de kunna standardisera sin bildhantering, från hur bilderna visas till hur de arkiveras, och samtidigt säkra en hög systemtillgänglighet även under planerade uppgraderingar och uppdateringar.
Mikael Anden, vd för Sectra i USA
När våra kunder inom vården blir effektivare i sitt dagliga arbete och därmed hinner ge vård till fler människor, eller när samhällets sårbarhet minskar med hjälp av våra lösningar för datasäkerhet, då har också vi lyckats. Jag är särskilt stolt över våra medarbetare. Det är tack vare dem och det fantastiska arbete de utför som vi har så hög kundnöjdhet.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd
Vi är glada över att ta ytterligare steg på vår digitaliseringsresa för en än mer integrerad diagnostik. Det är viktigt för oss att vi har möjlighet att skala upp den digitala lösningen successivt, vilket vi kan med Sectras lösning. Vi ser även fram emot att kunna förse våra patologer med verktyg som stöttar dem i arbetet med att erbjuda bästa möjliga cancervård.
Jonas Cederberg, områdeschef för medicinsk diagnostik i Region Västmanland
Patologavdelningen och de därtill kopplade laboratorierna spelar en viktig roll inom ramarna för Mayo Clinics förändringsprojekt av hur hälso- och sjukvård genomförs och görs tillgänglig för patienter. Den digitala patologilösningen kommer förbättra vår verksamhet genom att möjliggöra digitalt samarbete mellan patologer inom hela Mayo Clinic och i slutändan också med de laboratorier vi hjälper över hela världen. Våra patologer kommer praktiskt taget kunna samarbeta med kollegor var som helst i världen för att ge svar på de mest komplexa patologinfallen och på så sätt bidra till att leverera bästa möjliga patientvård.
William Morice II, vd för Mayo Clinics laboratorier och avdelningens chef
Vi är övertygade om att Sectras digitala patologilösning kommer bidra till bättre patientvård i och med att vi får tillgång till patienters patologifall digitalt. Det gör att vi kan samarbeta effektivare inom Mayo Clinic och implementera innovativ teknik. Våra patologer ser fram emot de möjligheter som digital patologi för med sig i samband med att verksamheten digitaliseras och blir effektivare.
Taofic Mounajjed, patolog och chef för patologiavdelningens digitaliseringsprojekt
Vi ser fram emot att arbeta med Mayo Clinic då vi ser att det finns ett stort behov av lösningar som gör det möjligt för patologer att enkelt och effektivt granska fall, samarbeta och ställa diagnoser, oavsett tid och plats, allt för patienternas bästa.
Mikael Andén vd för Sectra i USA
Sectras lösning passar vår strategi om att ha en IT-lösning för all bildhantering då vi kan utöka den med moduler för fler medicinska specialiteter med tiden. Hög systemtillgänglighet, en integrerad svarsmodul och att lösningen har inbyggt stöd för AI var viktiga delar för oss i valet av leverantör. Det gör att våra specialister snabbt får en överblick av analyser från alla våra medicinska specialiteter, särskilt inom bilddiagnostik, vilket bidrar till än bättre patientvård.
Dominique Schmid, Chef för ITM och del av ledningsgruppen på St. Claraspital
När våra kunder inom vården blir effektivare i sitt dagliga arbete och därmed hinner ge vård till fler människor, eller när samhällets sårbarhet minskar med hjälp av våra lösningar för datasäkerhet, då har också vi lyckats. Det är väldigt tillfredsställande att våra långsiktiga satsningar på att skapa verkligt värde för kunder, patienter och samhället i stort medför att vi kan redovisa det resultatmässigt bästa året i Sectras historia.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
En del av våra projekt är mycket omfattande, vilket leder till stora svängningar mellan kvartalen eftersom en betydande del av resultatet redovisas i samband med driftsättning och projektleveranser. Därför är det viktigt att titta mer på trender än utfallet för ett enskilt kvartal i bedömningen av vår utveckling. För det kommande räkenskapsåret förväntar vi oss ett svagare första kvartal än vanligt och en kraftig tyngdpunkt på driftsättningar hos kunder under andra halvåret och då särskilt vårmånaderna. Detta beror dels på naturliga säsongsvariationer, där många kunder vill gå i drift inför den relativt sett lugnare sommarperioden, dels på förseningar i projekt och beställningar på grund av covid-19. På lång sikt kommer vår nya prenumerationsmodell för mjukvarulicenser bidra till en utjämning mellan kvartalen, men den bedöms inte ha någon stor effekt de närmaste åren.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
Vår stabila utveckling samt positiva underliggande kassaflöden och lönsamhet ger mig anledning att vara fortsatt optimistisk. Vi har ett antal framtidsprojekt och även helt nya geografiska marknader som kan bli stora på sikt. Tillväxtmöjligheterna är goda inom samtliga verksamhetsområden under överskådlig framtid, även om covid-19 troligen kommer att innebära en tillfälligt dämpad efterfrågan i vissa marknader. Genom vårt arbete och investeringar i områden och innovation som har potential att öka kundnyttan skapar vi värde för våra kunder och kan på så sätt hjälpa till att göra samhällen friskare och tryggare. Detta kundvärde är grunden för våra framgångar och det som också avgör hur vi lyckas skapa aktieägarvärde och avkastning till våra ägare.Se bifogad bokslutskommuniké för ytterligare vd-kommentarer och information.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
Det är hedrande att Sanford Health väljer att utöka sin IT-lösning från Sectra till att nu också inkludera kardiologi. Vi ser fram emot ett fortsatt nära samarbete under deras resa mot en enhetlig strategi för all sin bildhantering.
Mikael Anden, vd för Sectra i USA
För oss var det viktigt att välja en leverantör med erfarenhet av att byta ut IT-system och som har bevisad hög systemtillgänglighet och kundnöjdhet. Med Sectra får vi en partner och en lösning som gör det möjligt för oss att öka produktiviteten och växa vår verksamhet med tiden.
Ryan Wada, radiolog på Mayfair Diagnostics
Det är med stor glädje jag välkomnar Mayfair Diagnostics till det växande nätverket av Sectrakunder i Kanada. Vi hoppas att vår höga systemtillgänglighet och intuitiva arbetsflöden kommer bidra till högre effektivitet och hjälpa Mayfair i takt med att de växer.
Kjetil Nilsen, vd för Sectra i Kanada
Kommunikation är centralt för en verksamhet under kris. Om man inte kan lita på informationen är det omöjligt att leda verksamheten.
Talesperson för en europeisk säkerhetsmyndighet
Vi välkomnar St. Elizabeth Healthcare som kund hos Sectra och ser fram emot att jobba tillsammans under de kommande åren. Vår förmåga att erbjuda en helt integrerad lösning med all funktionalitet i en och samma plattform gör att våra organisationer passar bra ihop.
Mikael Anden, vd för Sectra i USA
Patologiteamet på HSS var väldigt glada över att få samarbeta med Sectra i projektet med att integrera patologi- och radiologidiagnostiken. Vi tror att det här kommer förbättra vården för våra kirurgiska patienter, vilket är det vi strävar efter att göra varje dag.
Thomas Bauer, chefspatolog på HSS
Det ska bli spännande att följa de fördelar HSS kommer kunna se i och med att de integrerar digitala patologibilder i deras arbetsflöde. Möjligheten för radiologer, patologer och kirurger att kunna se både radiologi- och patologibilder samtidigt kommer rita om kartan för patientvården, särskilt i komplexa cancerfall.
Mikael Anden, vd för Sectra i USA
Det är med glädje vi i och med FDA-godkännandet kan erbjuda amerikanska vårdgivare en digital patologilösning som är beprövad för fullskalig primärdiagnostik och höga produktionsvolymer. Lösningen gör det också möjligt att granska på distans, utan tillgång till mikroskop och fysiska vävnadsprover. Det är särskilt värdefullt nu i dessa utmanande tider då många patologer arbetar hemifrån. Det här godkännandet är ett spännande och viktigt steg framåt för patologin och cancervården i USA.
Mikael Anden, vd för Sectra i USA
Patologin står näst på tur för digitalisering inom sjukvården. Att använda fysiska glas med vävnadsprover begränsar tillväxt i dagens digitala miljö, särskilt för sjukvårdkedjor där potentialen av synergieffekterna inte kan uppnås om man inte digitaliserar patologin. Med vår lösning skapas nya möjligheter i USA och vår framgång i Europa bevisar att den passar vårdgivare med höga produktionsvolymer.
Torbjörn Kronander, vd på Sectra
Vi välkomnar MetroHealth som kund hos Sectra. Vår kunskap och erfarenhet av att arbeta tillsammans med universitetssjukhus i kombination med att vår IT-lösningen för medicinsk bildhantering smidigt kan utökas med kardiologi och patologi gör att våra organisationer passar bra ihop.
Mikael Anden, vd för Sectra i USA
Det är en lättnad för oss att kunna använda utbildningsportalen i den situation som vi nu befinner oss i med spridningen av Convid-19. Molntjänsten ger oss möjligheten att nå de kliniska fallen vi använder i undervisningen och studenterna kan fullfölja sina studier på distans nu när alla skolor och universitet är stängda.
Dr. Rosemarie Heyn, La Sapienza Universitet
En gemensam tjänst för regionens radiologiverksamhet förenklar vår vardag och skapar förutsättningar för effektivare diagnostik. För oss var Sectras erfarenhet av att leverera liknande lösningar som en drifttjänst viktig.
Inger Hallin, verksamhetschef för Röntgen, Region Halland
Det här samarbetet är en viktig del i arbetet att göra det enkelt för våra kunder att börja använda AI-teknik utan att själva behöva upphandla eller bygga integrationer. UMCU är en av Sectras mångåriga kunder inom medicinsk bildhantering och en av de vårdgivare som driver utvecklingen av digital patologi tillsammans med Sectra.
Fredrik Häll, produktledningschef på Sectra Imaging IT Solutions AB
Vi växer med nöjda kunder, det enda långsiktiga sättet att få fler nya kunder och att behålla befintliga. Affärsområdet Imaging IT Solutions redovisar störst omsättningsökning, men även Business Innovation och Secure Communications växer. Samtidigt har nya kunder medfört stora kostnader under installationsfasen, vilket tyngde Sectras finanser under första halvåret 2019/2020. De stora installationsprojekten bidrar till svängningar mellan enskilda kvartal, eftersom en stor del av resultatet redovisas i samband med driftsättning. Installationerna hos flera nya sjukvårdskunder under senaste kvartalen har nu medfört ökade intäkter och därmed är resultatutvecklingen på väg i rätt riktning. Vi uppfyller med det våra tre finansiella mål.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
När våra kunder lyckas förbättra vårdkvaliteten och bli effektivare i sitt dagliga arbete eller öka cybersäkerheten med hjälp av våra lösningar, då har också vi lyckats. Med en långsiktig inställning till att skapa värde för kunder, patienter och samhället i stort redovisar vi det resultatmässigt bästa tredje kvartalet någonsin.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
Sectras lösning för digital patologi är enkel att använda. Att lösningen är robust är väldigt viktigt för oss eftersom vi hanterar stora volymer och kommer använda den för primärdiagnostik. Fördelarna med att arbeta digitalt och möjligheten till integrerad diagnostik gör att vi är väl förberedda för att möta framtida behov och därmed fortsätta erbjuda bästa möjliga vård till våra patienter.
Laura Rubbia-Brandt, chef för patologavdelningen på Universitetssjukhuset i Genève
Det är glädjande att mångåriga radiologikunder, såsom Hillcrest, väljer att utöka sin lösning för medicinsk bildhantering tillsammans med Sectra. I vår ambition att utöka vår närvaro inom kardiologi, är det just till befintliga kunder vi vänder oss.
Mikael Anden, vd för Sectra i Nordamerika
När våra kunder lyckas förbättra vårdkvaliteten och bli effektivare i sitt dagliga arbete med hjälp av våra lösningar, har vi lyckats. Glada och belåtna användare är det ultimata beviset på kundnöjdhet och det är hedrande att bli uppmärksammade för det.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd på Sectra AB
Sectra lyssnar och håller regelbunden kontakt med oss. Deras lösning är förmodligen den bästa vi sett och våra användare är väldigt nöjda med den. Sectra är också väldigt enkla att samarbeta med.
Amerikansk chef, oktober 2019
Sectras support är fantastisk. De jobbar proaktivt och håller bra kontakt och dialog med oss som kund. Lösningen är väldigt användarvänlig. Användargränssnittet är intuitivt och det krävs nästan ingen träning för nya användare.
Kanadensisk chef, oktober 2019
Vid övergången till en digital patologilösning för all primärdiagnostik är det mycket viktigt att välja en lösning som är stabil, snabb samt kan integreras med den skanner och det laboratorieinformationssystem som passar oss bäst. Sectras lösning för digital patologi uppfyller samtliga krav och vi känner oss trygga med Sectra som leverantör eftersom vi redan använder deras IT-lösning för radiologi.
Danny Goudkade, patolog vid Zuyderland MC
Det är med stor glädje jag välkomnar BJC HealthCare till Sectrafamiljen. Vår lösning är anpassad för just stora vårdgivare som standardiserat granskar, delar och lagrar medicinska bilder. Jag tror och hoppas att BJC redan tidigt i projektet kommer se både operationella och kliniska förbättringar i och med att det nu blir ett gemensamt system för alla deras sjukhus.
Mikael Anden, vd för Sectra i USA
Våra kunder behöver kvantsäker teknologi och vi ligger i täten i detta nya fält. Enligt den holländska säkerhetsmyndigheten är kvanthoten påtagliga men trots detta är det i dag mycket få produkter som erbjuder någon form av skydd mot dessa.
Simo Pykälistö, vd på Sectra Communications
Det är med glädje som jag välkomnar Marshfield Clinic Health System som en av våra kunder. Sectras lösning är anpassad för vårdgivare som, likt Marshfield, är geografiskt utspridda. De medicinska bilderna följer patienterna genom vårdförloppet och läkarna får enkelt tillgång till dem oavsett varifrån de jobbar.
Mikael Anden, vd för Sectra i USA
Vi är glada över att nu kunna ge ortopedkirurger tillgång till protesmallar i 3D från DePuy Synthes i vårt preoperativa planeringssystem. Vi tror starkt att detta kommer att hjälpa kirurger att ge patienter en effektivare vård.
Gustaf Schwang, chef för Sectras affärsområde Ortopedi
Vi arbetar med att utvidga vårt erbjudande till fler kunder och stora framtidssatsningar pågår inom kundsegmenten kritisk infrastruktur och säkerhet för myndigheter/företag.
Simo Pykälistö, vd för Sectras verksamhetsområde Secure Communications
Under de senaste åren har vi upplevt en positiv utveckling med ökande synergier, där verksamheterna inom medicinsk IT och cybersäkerhet stärker varandra. Koncernen har en stabil underliggande verksamhet med bra lönsamhet, långa kundkontrakt och en stadigt ökande andel återkommande intäkter från växande marknader.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
Inom verksamhetsområdet Imaging IT Solutions är USA för närvarande en av våra snabbast växande marknader. Under kvartalet har vi fått beställningar från nya kunder, bland andra det akademiska centret Vanderbilt Medical Center som är ett av USAs mest kända sjukhus. Vi har också slutfört installationen hos Stanford Health Care, en prestigeorder som vi tog för ett år sedan. Sectras höga kundnöjdhet och långsiktiga arbete stärker vår position och omsättningsmässigt har USA nu vuxit om Sverige som koncernens största marknad.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
På säkerhetssidan har vi under kvartalet förvärvat tillgångarna i det svenska IT-säkerhetsbolaget Columbitech AB samt aktierna i dess amerikanska dotterbolag. Förvärvet är i linje med vår strategi att i första hand expandera genom organisk tillväxt och komplettera med mindre förvärv som stärker den organiska tillväxten. Genom förvärvet etablerar vi Secure Communications i USA samtidigt som vi stärker vår kompetens och kompletterar verksamhetsområdets produkter inom cybersäkerhet.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
Jag välkomnar Vanderbilt Health till vår växande grupp av Sectrakunder. Vi tillhandahåller en lösning för medicinska bilder som är enkel att skala upp när kunden växer. Dessutom har vi skapat ett anpassat arbetsflöde för kundens specifika undervisnings- och forskningsbehov.
Mikael Anden, vd för Sectra i Nordamerika
Varje år bidrar Sectras produkter och tjänster till bättre vård för miljontals patienter över hela världen. Samtidigt minskar vi risker för avlyssning av samhällets viktigaste hemligheter och dataintrång i känslig infrastruktur som till exempel elproduktion och eldistribution.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd
Digital patologi kommer möjliggöra samverkan över större geografiska områden och minska varianser i diagnostiken, särskilt inom cancervården och under multidisciplinära ronder. Det här är en av de största och mest spännande förändringarna inom patologin under den senaste generationen.
Paul Barrett, histopatolog på County Durham and Darlington NHS Foundation Trust och en av två kliniska rådgivare i projektet
Varje år medför Sectras produkter och tjänster bättre vård för miljontals patienter över hela världen. Vi hjälper också kunder att minska riskerna för avlyssning av samhällets viktigaste hemligheter samt för dataintrång och störningar i dess känsligaste infrastruktur.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
Vi fortsätter att växa. Särskilda satsningar görs på den amerikanska kontinenten där vi har mycket hög kundnöjdhet och stor tillväxtpotential. Vinster återinvesteras också i nya geografiska marknader samt fördjupade produkterbjudanden. Orderingången 2018/2019 passerade två miljarder kronor. Närmare hälften avser beställningar från helt nya kunder. Den kraftiga ökningen är främst kopplad till stora, fleråriga kundavtal inom verksamhetsområdet Imaging IT Solutions. Det är särskilt glädjande att våra tillväxtsatsningar och nya marknader inom både den medicinska delen och cybersäkerhetsområdet börjar ta fart. Omfattande och långa kundavtal ger oss stabilitet för de kommande åren, men leder också till stora svängningar mellan kvartalen.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
Kombinationen av stora tillväxtmöjligheter inom samtliga verksamhetsområden, vår stabila utveckling samt positiva underliggande kassaflöden och vinst inom kärnverksamheterna ger mig anledning att vara fortsatt optimistisk till framtiden.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
Att jobba nära våra kunder och hjälpa dem i sitt arbete att leverera bättre och effektivare vård till sina patienter ligger i vårt dna som bolag. Det är oerhört roligt att under så många år fått vara en del av en vårdgivares digitaliseringsresa som vi fått vara med Region Skåne.
Mats Björnemo, vd för Sectra i Sverige
För oss var det viktigt att välja en dedikerad och erfaren leverantör. Med Sectra får vi en partner som kommer göra det möjligt för oss att möta de behov vi står inför, både i dag och i framtiden. Lösningens bevisat höga systemtillgänglighet och hur lätt den är att använda kommer hjälpa oss nå förbättrad produktivitet och vård av våra patienter.
Shira de Bie, radiolog på Deventer Hospital
Vi ser fram emot att kunna bidra till Region Syddanmarks arbete mot en än bättre patientvård med vår IT-lösning och erfarenhet av andra vårdgivare som tidigt digitaliserat sina patologiavdelningar. Regionen har tagit ett stort steg mot att ligga i absolut framkant inom digital patologi.
Sune Henriksen, vd för Sectra i Danmark