Bokslutskommuniké Sectra AB (publ) för perioden maj 1999 - april 2000

Bokslutskommuniké Sectra AB (publ) för perioden maj 1999 - april 2000 Helår (maj 1998 - april 1999 inom parentes) * Omsättningen uppgick till 191,6 Mkr (182,9) vilket är en ökning med 4,7 procent. * Resultatet före skatt ökade med 18,0 procent till 25,1 Mkr (21,3). * Vinsten per aktie uppgick till 1,58 kr (1,61). * Orderingången uppgick till rekordhöga 433,5 Mkr (156,8). *Viktiga händelser under fjärde kvartalet ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/05/20000605BIT01150/bit0001.pdf Hela kommuniken http://www.bit.se/bitonline/2000/06/05/20000605BIT01150/bit0002.doc Hela kommuniken

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera

Dokument & länkar