Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2002/2003: Sectras växer med lönsamhet

Bokslutskommuniké verksamhetsåret 2002/2003: Sectras växer med lönsamhet För verksamhetsåret 2002/2003 redovisar Sectra det bästa resultatet någonsin. Resultatet före skatt steg 28,8 procent till 79,1 Mkr (61,4), vilket innebär en vinstmarginal på 15,7 procent. Vinsten per aktie uppgick därmed till 1,77 kr (1,23). Även omsättningen är den högsta i företagets historia. Den ökade med 19,5 procent till 503,4 Mkr (426,3) jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången ökade med 6,5 procent till 489,8 Mkr (459,7). - Våra verksamheter inom medicinska system och avlyssningssäkra kommunikationssystem har fortsatt att expandera och vi har stärkt vår ledande position i Skandinavien, säger Jan-Olof Brüer, koncernchef för Sectra AB. Vår internationella satsning har lett till ökad försäljning på marknader utanför Sverige och andelen internationell omsättning har ökat från 43 till 58 procent. Med fokus på Västeuropa och Nordamerika har Sectra inom affärsområdet medicinska system under verksamhetsåret ingått flera nya strategiska samarbetsavtal. Dessa kompletterar befintliga partners och gör det möjligt att nå en bredare marknad. För att stödja försäljningen via partners öppnade Sectra kontor i Storbritannien och Australien och företaget finns nu med kontor i åtta länder. - Vår strategi är att stegvis expandera vår internationella verksamhet, fortsätter Jan-Olof Brüer. Genom samarbete med globala och lokala partners har Sectra lagt grunden för en fortsatt internationell expansion. Under fjärde kvartalet tecknade Sectra ett femårigt avtal med den privata vårdleverantören Capio Diagnostik AB om digitalisering av röntgenverksamheten vid Sveriges största privata akutsjukhus, St Görans sjukhus i Stockholm. Tillsammans med beställningen från Medicinsk Röntgen AB tidigare under verksamhetsåret, är detta ett stort steg in på den privata röntgensektorn, en marknad som är av stor betydelse internationellt. Genom samarbetet med norska Kongsberg Defence Communications har Sectra under året levererat avlyssningssäkra telefoner till bland annat NATO:s centralorganisation samt till det holländska och tjeckiska försvaret. - Verksamheten inom avlyssningssäkra kommunikationssystem har expanderat kraftigt, fortsätter Jan-Olof Brüer. Detta är till stor del ett resultat av den framgångsrika försäljningen av Sectras avlyssningssäkra telefoner till NATO-marknaden. - Sectra har en stark teknikplattform. Våra lösningar riktar sig mot tillväxtmarknader och Sectras starka position på hemmamarknaden ger oss en bra plattform för internationell expansion. Därför är vår bedömning att Sectra kommer att fortsätta att expandera med god lönsamhet, avslutar Jan-Olof Brüer. För ytterligare information kontakta: Sectra AB, Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef, tel 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: www.sectra.se Bokslutskommuniké Sectra AB (publ) för perioden maj 2002- april 2003 Verksamhetsåret i korthet (maj 2001 - april 2002 inom parentes) · Orderingången ökade 6,5 procent till 489,8 Mkr (459,7). · Omsättningen ökade 19,5 procent till 503,4 Mkr (426,3). · Resultatet före skatt steg till 79,1 Mkr (61,4). Vinstmarginalen uppgår till 15,7 procent. · Vinsten per aktie uppgick till 1,77 kr (1,23). Kvartalet i korthet (februari 2002- april 2002 inom parentes) · Orderingången ökade 133,3 procent till 113,4 Mkr (48,6). · Omsättningen uppgick till 133,8 Mkr (139,8). · Resultatet före skatt steg till 28,1 Mkr (22,2). Vinstmarginalen uppgår till 21,0 procent. · Vinsten per aktie uppgick till 0,71 kr (0,38). Viktiga händelser under fjärde kvartalet · Den privata vårdleverantören Capio Diagnostik tecknade ett femårigt avtal med Sectra avseende digital röntgen till Sveriges största privata akutsjukhus, S:t Görans sjukhus i Stockholm. · Ribe Amt i Danmark beställde Sectras radiologiska IT system till de fyra röntgenavdelningarna inom landstinget. · Som ett led i Sectras ökade satsning på den nordamerikanska marknaden inleddes samarbete med Eclipsys Corporation och RIS Logic. · Sectra gick också in i ett samarbete med InSight Oceania Pty Ltd, en australiensisk distributör av medicinsk utrustning för att möta den australiensiska och nya zeeländska marknadens ökade efterfrågan på digitala bildhanteringssystem. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00050/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/22/20030522BIT00050/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera

Dokument & länkar