Bröstenhet med Sectra system invigs i Helsingborg

Bröstenhet med Sectra system invigs i Helsingborg Idag klockan 11 invigs den nya enheten för Bröstsjukdomar på Helsingborgs Lasarett. Centret är det första i världen som använder Sectras mammografi-PACS (Picture Archiving and Communication System) för att granska sina digitala mammografibilder, och man är nu i helt filmfri drift. Carin Wredström, Kommunstyrelsens ordförande, kommer att förrätta invigningsceremonin av Bröstenheten. -Med den nya enheten kommer vi kunna ge bättre service till kvinnor med oro för, eller misstänkt bröstcancer, och Sectras system är en av hörnstenarna för att göra detta möjligt, säger Dr. Stefan Sallerfors, VD för Helsingborgs Lasarett. Med Sectras system kan vi reducera tiden fram till dokumenterad diagnos. Detta är naturligtvis till stort gagn för patienten eftersom snabbare diagnos betyder kortare väntan på resultat och eventuell behandling. I februari 2002 anförtroddes Sectra med den första ordern på företagets digitala mammografisystem, av Helsingborgs Lasarett. Idag är mammografiavdelningen på Helsingborgs Lasarett i full digital drift och använder Sectras system för hantering och arkivering av digitala röntgenbilder; PACS, och för hantering av administrativ patientinformation; RIS. Båda systemen är helt anpassade för mammografiscreening. Slutlig leverans av Sectra MicroDose Mammography® förväntas äga rum under hösten, och därmed kommer Helsingborgs kvinnor att erhålla lägst strålning i världen i samband med mammografiundersökningar. Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS och över 250 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Med hjälp av Sectras system arbetar många sjukhus idag helt utan röntgenfilm. Några exempel är Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, Södersjukhuset i Stockholm, Sunderbyns sjukhus i Norrbotten, Tönsbergs sjukhus i Norge samt samtliga sjukhus i Örebro län. Sectra har också erhållit stora PACS beställningar från bland annat Östfolds fylke i Norge och Helseregion MidtNorge, en av världens största helhetslösningar för digital radiologi, samt ett flertal större sjukhus i USA och Tyskland För ytterligare information kontakta: Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Verksamheten inom medicinska system bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB som är ett av världens ledande företag inom digitala medicinska bildhanteringssystem. Sectra MicroDose Mammography® utvecklas i samarbete med Mamea Imaging AB. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i sex länder och antalet medarbetare är 250. Omsättningen uppgick helåret 01/02 till 426 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020613BIT01200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020613BIT01200/wkr0002.pdf

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera

Dokument & länkar