CE-godkännande för Sectras lösning för digital patologi

Report this content

Sectras lösning för effektiv lagring, granskning och delning av digitala patologibilder har fått CE-godkännande.  Digitala bilder kan enkelt delas och därmed underlättas samarbetet och kommunikationen mellan patologer och radiologer, två nyckelfunktioner i en effektiv cancervård. 

Med Sectras lösning kan patologer ställa sin diagnos på digitaliserade glas. I en digital miljö får patologen tillgång till nya verktyg som stöttar det diagnostiska arbetet och kan enkelt skicka bilder till andra patologer för granskning och diskussion/konsultation vilket underlättar snabba och korrekta diagnoser.

Effektiva ronder när patologin och radiologin får en gemensam bildplattform

Inom cancerdiagnostiken är patologen och radiologen nyckelavdelningar och bilder från de två verksamheterna är centrala för en effektiv cancervård. Båda dessa medicinska discipliner är ytterst beroende av att ha tillgång till adekvat klinisk information för att kunna tillhandahålla korrekta svar och rapporter till ansvarig läkare, kirurg, onkolog och patient. Men trots deras gemensamma ansvar inom cancerdiagnostiken är ofta informationsutbytet dem emellan mycket begränsat eftersom arbetsflöde och IT-stöd i många fall skiljer sig mycket åt mellan avdelningarna.   

Sectras lösning för digital patologi bygger på samma plattform som vår lösning för att hantera radiologiska bilder. Med en gemensam teknisk plattform underlättas samarbetet mellan röntgenläkare och patolog genom till exempel effektivare multi-disciplinära ronder. 

Läs mer om Sectras lösning för digital patologi

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB, 0705 23 52 27
Marie Ekström, Vice VD Sectra AB och VD Sectra Imaging IT Solutions AB, 0708 23 56 10
Pressrum: http://www.sectra.com/medical/press
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems

Om Sectra

Sectra grundades 1978. Koncernens verksamhet omfattar nischerna medicinska system och avlyssningssäkra kommunika­tionssystem. Sectra har kontor i tolv länder och säljer genom samarbete med partner produkter över hela världen. Huvudkontoret ligger i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Omsättningen uppgick helåret 2014/2015 till 961 Mkr. Sectra är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.com

Inom medicinsk IT utvecklar och säljer Sectra IT-system och produkter för röntgenkliniker och andra bildintensiva avdelningar, mammografi- , ortoped- och reaumatologkliniker. Över 1 700 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Detta gör Sectra till ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. I Skandinavien har Sectra en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Förutom i Skandinavien finns Sectras system installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta större länder i Europa och Fjärran Östern.

Prenumerera

Media

Media