Fler kvinnor i Tyskland får tillgång till mammografi med marknadens lägsta stråldos: Tredje tyska beställning på Sectras

Praxisgemeinschaft Kapuzinerkarree, en stor privat klinik i Aachen, har beställt Sectras nya digitala mammografisystem Sectra MicroDose Mammography.

Verksamheten vid Praxisgemeinschaft Kapuzinerkarree håller hög kvalitet och kliniken följer de europeiska riktlinjerna för kvalitetssäkring inom mammografiscreening. Med Sectras digitala system kan kliniken erbjuda kvinnorna i Aachen, och även kvinnorna i angränsande områden i Belgien och Nederländerna, en betydligt lägre stråldos vid mammografiundersökning. ”Vi valde Sectras MicroDose Mammography eftersom det är det enda systemet på marknaden som kan uppfylla våra högt ställda krav gällande bildkvalitet, stråldos och arbetsflöde. Systemets höga kapacitet bidrar till att vi kan undersöka fler kvinnor på kortare tid”, säger Dr. Go och Dr. Keulers, specialister inom mammografi vid Praxisgemeinschaft Kapuzinerkarree. Sectra MicroDose Mammography är ett användarvänligt digitalt system som underlättar hela arbetsflödet på en mammografiavdelning, från undersökning till diagnos. Systemet erbjuder en oöverträffad produktivitet, ett skräddarsytt arbetsflöde och en genomtänkt ergonomisk lösning. Systemets höga prestanda grundar sig på en helt ny detektorteknologi som möjliggör en dramatisk sänkning av stråldosen vid mammografi. Denna faktor är mycket viktig när det gäller hälsoundersökning med mammografi, där en stor mängd friska kvinnor röntgas. Sectra MicroDose Mammographys prestanda bekräftas av den mycket framgångsrika användningen av systemet i klinisk drift på Helsingborgs lasarett och vid Klinikum Krefeld i Tyskland. "Detta är den tredje tyska beställningen på vårt lågdossystem för mammografi. Praxisgemeinschaft Kapuzinerkarree är regionens föregångare inom mammografiområdet och nu får även kvinnorna i Aachen tillgång till mammografi med marknadens lägsta stråldos", säger Dr Andreas Keizers, VD för Sectra GmbH. Om Praxisgemeinschaft Kapuzinerkarree Praxisgemeinschaft Kapuzinerkarree, grundad år 1976, är en privat klinik belägen i centrala Aachen. Idag arbetar 11 läkare på kliniken som utför över 12.000 mammografiundersökningar per år. Praxisgemeinschaft Kapuzinerkarree använder sedan år 2002 Sectras system för hantering av digitala röntgenbilder, Sectra PACS. För mer information, besök gärna www.radiologie-aachen.de. För ytterligare information kontakta: Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, +46 705 23 52 27 eller Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD Sectra AB, +46 705 23 52 09, janolof.bruer@sectra.se

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera

Dokument & länkar