Fortsatt internationell expansion: Sectra öppnar kontor i Danmark

Fortsatt internationell expansion: Sectra öppnar kontor i Danmark IT- och medicinteknikföretaget Sectra öppnar kontor i Roskilde för att tillgodose de danska sjukhusens ökade efterfrågan på IT-stöd för hantering av digitala röntgenbilder. - Etableringen i Danmark är ett naturligt steg i vår fortsatta internationella expansion, säger Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB. Många danska sjukhus väljer nu att digitalisera röntgenavdelningarna och för att hantera den ökade efterfrågan behöver vi egen personal på plats som kan sköta kontakterna med lokala partners och slutkunder. Sectra har tidigare etablerat kontor i Lysaker, Norge, Krefeld i Tyskland , Shelton, Connecticut i USA och Milano i Italien. Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder. Ett flertal svenska och utländska sjukhus använder idag systemen i den dagliga driften. Några exempel är Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, samtliga sjukhus i Örebro län, Riverside Medical Center strax utanför Los Angeles (ett av USA:s största filmfria sjukhus), Carolus den Bosch i Holland och Klinikum Deggendorf i Tyskland. Med hjälp av Sectras system arbetar dessa sjukhus helt utan röntgenfilm. Under våren 2000 erhöll Sectra även stora order från bl a Södersjukhuset, landstingen i Värmland och Östergötland samt flera större sjukhus i USA. För ytterligare information kontakta: Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 013 - 23 52 27, to-kro@sectra.se Jan-Olof Brüer, Koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska bildhanteringssystem, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Sectras verksamhet inom medicinska bildhanteringssystem bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB - ett av världens ledande företag inom sin nisch digitala medicinska bildhanteringssystem. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i fem länder och antalet medarbetare är ca 170. Omsättningen uppgick helåret 99/00 till 192 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00240/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar