Inbjudan till presentation av Sectras tremånadersrapport den 12 september

Linköping – 24 augusti, 2017 – Medicinteknik och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) publicerar sin delårsrapport för perioden maj–juli 2017 på tisdagen den 12 september 2017. Med anledning av detta bjuder Sectra in analytiker, investerare och press till en telefonkonferens.

Torbjörn Kronander, Sectras koncernchef och vd, samt Mats Franzén, Sectras CFO, presenterar delårsrapporten och besvarar efterföljande frågor.

Publicering delårsrapport:  kl. 08:00 den 12 september 2017

Presentation/telefonkonferens:  kl. 10:00 den 12 september 2017        

För att delta, ring in 5-10 minuter före konferensen på:

  • SE: +46 8 56642690
  • UK: +44 2030089802
  • US: +1 8557532235

Presentationen hålls på engelska och kan följas via webben på: www.sectra.se/irwebcast. Där kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Presentationen kommer att finnas tillgänglig som PDF på Sectras hemsida, www.sectra.se/irwebcast, cirka 15 minuter före telefonkonferensen.

Sectras kalender för kommande finansiell rapportering

  • 13 september 2017 kl 15:30, i Linköping:  Årsstämma 2017
  • 8 december 2017 kl 08:00:  Sexmånadersrapport
  • 6 mars 2018 kl 08:00:  Niomånadersrapport
  • 29 maj 2018 kl 08:00:  Bokslutskommuniké 2017/2018

För mer information om Sectras finansiella event och rapporter: http://www.sectra.com/investor/calendar/

Prenumerera på information

För att prenumerera på finansiella rapporter, inbjudningar och information från Sectra via e-post, vänligen fyll i kontaktuppgifter på: www.sectra.com/prenumerera  

För ytterligare information

Helena Pettersson, Chief Investor Relations Officer Sectra AB, telefon 013-23 52 04, e-post info.investor@sectra.se

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 15 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Taggar:

Prenumerera