Linköpingsföretaget Sectra stämmer CNS

Report this content

Linköpingsföretaget Sectra stämmer CNS Medicinteknik- och kommunikationsföretaget Sectra i Linköping har stämt CNS Systems AB i Linköping på 7,8 Mkr (850 841 euro). Härutöver har Sectra krävt att återfå utlånad utrusning som den forna samarbets partnern har vägrat lämna tillbaka. De två företagen inledde för några år sedan ett samarbete kring utveckling av helt ny teknik för kommunikation, övervakning och navigation inom flyget. I samarbetet har också Luftfartsverket i Norrköping deltagit. Samarbetet har omfattat utveckling av radioteknik till de nya kommunikationssystem som möjliggör en ökning av trafikkapaciteten i luftrummet och en högre flygsäkerhet. Som en del i detta projekt har Sectra tagit fram ett antal transpondrar för användning på marken och i flygplan. Utvecklingen baseras på Sectras mer än 15-åriga erfarenhet från verksamhet inom radio- och datakommunikation. CNS har vägrat att betala cirka 8 Mkr eller motsvarande en tredjedel av beställningarnas totala värde, trots att slutleverans genomfördes i början av året. CNS bedöms härefter ha godkänt leveranserna. - Som många utvecklingsprojekt har också detta erhållit tilläggsbeställningar och reviderad tidplan. Vi har slutfört alla leveranspunkter i beställningsavtalen och även överenskommit om kompensation för ändrad tidplan., säger Sectras vd Jan-Olof Brüer. Denna situation att en partner vägrar betala har aldrig tidigare inträffat under Sectras 24-åriga affärsutveckling. Orsaken till oviljan eller oförmågan att betala är svår att förstå. Frågan kommer att avgöras i Linköpings Tingsrätt. För ytterligare information kontakta: Jan-Olof Brüer VD och koncernchef, Sectra AB, tel 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i sex länder och antalet medarbetare är 250. Omsättningen uppgick helåret 01/02 till 426 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/09/20021009BIT00140/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar