• news.cision.com/
  • Sectra/
  • Med anledning av en artikel i Dagens Industri idag vill Sectra lämna följande information:

Med anledning av en artikel i Dagens Industri idag vill Sectra lämna följande information:

Report this content

Med anledning av en artikel i Dagens Industri idag vill Sectra lämna följande information: Sectra AB har inlämnat en stämningsansökan mot företaget CNS Systems AB på cirka 8 Mkr (850,841 euro). Stämningen avser utebliven betalning av radioutrustning för positionsbestämning av farkoster, som utvecklats av Sectra för säkrare flygtrafik. Utrustningen har av CNS slutlevererats till beställaren Luftfartsverket i Sverige. Sectras slutliga leverans genomfördes redan i mars i år, men full betalning har ännu inte erhållits från CNS. Sectra informerade om stämningen mot CNS i ett pressmeddelande den 8 oktober. CNS har, istället för att betala, valt att lämna in en genstämning mot Sectra på 50 Mkr. - Vår bedömning av genstämningen är att den saknar grund och är oseriös. Därför har vi ansett att stämningen inte omfattas av vår informationsplikt enligt noteringsavtalet. I kontakt med Stockholmsbörsens informationsövervakning har man inte haft någon annan uppfattning, säger Jan-Olof Brüer, VD för Sectra AB. Med anledning av att CNS fortsätter att utnyttja Sectras grundläggande immaterialrättigheter, som utgör kärnan för hela systemet, har Sectra i den tidigare stämningsansökan förvarnat om att företaget kan få anledning att återkomma med ytterligare en stämning mot CNS. CNS Systems har för övrigt också stämts av Saab för patentintrång i patenträtt som avser motsvarande systems yttre funktionalitet. För ytterligare information kontakta: Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i sex länder och antalet medarbetare är 250. Omsättningen uppgick helåret 2001/02 till 426 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00770/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00770/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar