• news.cision.com/
  • Sectra/
  • Medicinsk Röntgen AB beställer digitalt system för radiologisk diagnostik av Sectra

Medicinsk Röntgen AB beställer digitalt system för radiologisk diagnostik av Sectra

Report this content

Medicinsk Röntgen AB beställer digitalt system för radiologisk diagnostik av Sectra IT- och medicinteknikföretaget Sectra har tecknat ett avtal med den privata vårdleverantören Medicinsk Röntgen AB om leverans av Sectras helhetslösning för digital radiologisk diagnostik till verksamheten i Stockholm, Malmö och Västerås. Avtalet löper över åtta år och innebär att Medicinsk Röntgen betalar per undersökning. Ordervärdet uppgår till 4-8 Mkr per år. Medicinsk Röntgen AB bedriver landets största privata röntgenverksamhet i öppen vård. Företaget utför idag cirka 360.000 röntgenundersökningar årligen, fördelat på 13 avdelningar i Stockholms Län, Region Skåne och Västmanlands Län. Nu ska hela röntgenverksamheten digitaliseras och Sectra har valts som leverantör av såväl det administrativa systemet för patientinformation (RIS) som systemet för hantering och arkivering av digitala bilder (PACS) till samtliga avdelningar. - Digitaliseringen av vår verksamhet ger oss möjlighet att öka såväl service som kvalitet gentemot våra kunder, säger Ingemo Wallgren, VD för Medicinsk Röntgen AB. Genom att avdelningarna knyts samman med ett gemensamt system för patientadministration och bildhantering effektiviseras kommunikationen mellan våra avdelningar. Dessutom förenklas remitteringsrutinerna för våra kunder, vilket stärker vår konkurrenskraft på marknaden. Vi valde Sectra som leverantör efter en noggrann utvärdering, där Sectra visade sig vara den leverantör som bäst kan tillgodose våra krav på ett kostnadseffektivt och funktionellt system. - Marknaden för privata röntgenkliniker är mycket stor internationellt. Förtroendet att få digitalisera Medicinsk Röntgens verksamhet ger oss en viktig referens på hemmaplan, säger Torbjörn Kronander, VD på Sectra Imtec AB. Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 250 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Med hjälp av Sectras system arbetar många sjukhus idag helt utan röntgenfilm. Några exempel är Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, Södersjukhuset i Stockholm, Sunderbyns sjukhus i Norrbotten, Tönsbergs sjukhus i Norge samt samtliga sjukhus i Örebro län. Sectra har också erhållit stora PACS beställningar från bland annat Östfolds fylke i Norge och Helseregion MidtNorge, ett av världens största helhetslösningar för digital radiologi, samt ett flertal större sjukhus i USA och Tyskland. [REMOVED GRAPHICS] För ytterligare information kontakta: Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 013-23 52 27, to-kro@sectra.se Jan-Olof Brüer, VD Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Om Medicinsk Röntgen AB Medicinsk Röntgen AB har idag tio röntgenavdelningar inom Stockholms Läns Landsting och svarar för 23 % av all röntgen inom landstinget. I Region Skåne finns två enheter vid Läkarhusen Ellenbogen och Slottsstaden i Malmö och från den 1 april 2002 en röntgenenhet i Västerås. Medicinsk Röntgen svarar också för granskning av mammografibilder för screeningverksamheten i Malmö och Lund. Medicinsk Röntgen ingår i Proliva-koncernen som utmanar befintligt synsätt inom vård, skola och omsorg för att bidra till människors ökade livskvalitet. Flertalet av de 15-tal företag som ingår i Proliva- koncernen har startat som pionjärverksamheter. Välkända varumärken är bland andra Pysslingen, Frösunda, Move & Walk, CityAkuten och Ryggkirurgiska kliniken. Koncernen har ca 6 000 anställda och ägs av Praktikertjänst. Se även www.proliva.se. Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Verksamheten inom medicinska system bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB som är ett av världens ledande företag inom digitala medicinska bildhanteringssystem. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i sex länder och antalet medarbetare är 250. Omsättningen uppgick helåret 2001/02 till 426 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00520/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00520/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar