Rättelse av bokslutskommuniké och niomånadersrapport 2020/2021

Report this content

Linköping – 4 juni, 2021 – Sectra (STO: SECT B) meddelar rättelse av bolagets bokslutskommuniké som publicerades den 2 juni, 2021, och niomånadersrapporten som publicerades den 12 mars, 2021. Rättelser avser procentsatser i kommentarer till förändring av omsättning och resultat i oförändrade valutakurser under tredje och fjärde kvartalet 2020/2021. Motsvarande uppgifter avseende helår och niomånadersperioden är korrekt angivna och påverkas inte av rättelsen. 

Korrigeringar i bokslutskommunikén 2020/2021 avseende kvartal 4 2020/2021 sidan 1:

  • Nettoomsättningen ökade med 3,7 procent till 526,2 MSEK (507,6). Baserat på oförändrade valutakurser var ökningen 10,4 (tidigare lämnad uppgift 23,8) procent. 
  • Rörelseresultatet ökade med 32,6 procent till 163,9 MSEK (123,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 31,1 procent (24,3). I oförändrade valutakurser ökade rörelseresultatet med 49,8 (tidigare lämnad uppgift 69,6) procent. 

Korrigeringar i niomånadersrapporten 2020/2021 avseende kvartal 3 2020/2021 sidan 1:

  • Nettoomsättningen minskade med 13,8 procent till 394,2 MSEK (457,4) och baserat på oförändrade valutakurser var minskningen 8,3 (tidigare lämnad uppgift 3,3) procent. 
  • Rörelseresultatet minskade med 30,7 procent till 69,1 MSEK (99,7), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,5 procent (21,8). I oförändrade valutakurser minskade rörelseresultatet med 21,3 (tidigare lämnad uppgift 12,7) procent.

Rättade versioner av rapporterna finns som bilagor till detta pressmeddelande och är tillgängliga på investor.sectra.com.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd, Sectra AB, tel 0705 - 23 52 27
Mats Franzén, CFO för Sectra AB, tel: +46 (0) 720 22 50 24

Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2020/2021 till 1 632 MSEK. Sectra är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök Sectras hemsida.