Sectra har fått ny order på digital röntgen från Gävleborgs läns landsting

Sectra har fått ny order på digital röntgen från Gävleborgs läns landsting Sectra Imtec AB har tecknat ett kontrakt med Gävleborgs läns landsting om slutförande av digitaliseringen av samtliga röntgenavdelningar inom landstinget. Ordern är värd drygt 12 Mkr. Ordern omfattar systemet Sectra PACS (Picture Archiving and Communication System), för hantering av digitala röntgenbilder och remisser vid röntgenavdelningarna i Gävle/Sandviken och Söderhamn. - Vi slutför nu arbetet att digitalisera landstingets samtliga röntgenavdelningar, säger överläkare Göran Iwar verksamhetschef vid röntgenkliniken Gävle/Sandviken. Tekniken ger en effektivare informationshantering, vilket leder till lägre kostnader för landstinget och bättre vård för patienterna. Genom ett landstingstäckande nätverk förbinds de digitala avdelningarna. Exempelvis kan en röntgenläkare i Gävle granska bilder tagna i Hudiksvall och vice versa. Eftersom alla bilder lagras digitalt finns patientens historik tillgänglig för röntgenläkaren oavsett vid vilken avdelning bilderna tagits. Även servicen till de remitterande läkarna ökar då de via sin WEB-browser har tillgång till remisser, röntgensvar och bilder direkt efter att röntgenläkaren granskat fallet. Samtliga delar av systemet beräknas vara i drift i början av år 2001 och ger då en sammanhållen virtuell röntgenklinik över hela landstinget. Till exempel ger den nya tekniken möjlighet till omedelbar hjälp från erfaren röntgenläkare även på glesbygdskliniker, samtidigt som kostnaden blir lägre än med filmbaserad hantering. Sectra är världsledande inom system för hanteringa av digitala röntgenbilder. Ett flertal svenska och utländska sjukhus använder idag systemen i den dagliga driften. Några exempel är Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, samtliga sjukhus i Örebro län, Riverside Medical Center strax utanför Los Angeles (ett av USA:s största filmfria sjukhus), Carolus den Bosch i Holland och Klinikum Deggendorf i Tyskland. Med hjälp av Sectras system arbetar dessa sjukhus helt utan röntgenfilm. Under våren 2000 erhöll Sectra även stora PACS-beställningar från bl a Södersjukhuset, landstingen i Värmland och Östergötland samt flera sjukhus i USA. För ytterligare information kontakta: Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 013-23 52 27, to-kro@sectra.se Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se Öl. Göran Iwar, verksamhetschef röntgenkliniken Gävle/Sandviken, 026- 15 46 68, Goran.Iwar@lg.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska bildhanteringssystem, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Sectras verksamhet inom medicinska bildhanteringssystem bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB. Sectra Imtec AB är idag ett av världens ledande företag inom sin nisch digitala medicinska bildhanteringssystem. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur skningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i fem länder och antalet medarbetare är ca 170. Omsättningen uppgick helåret 99/00 till 192 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/09/18/20000918BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/09/18/20000918BIT00130/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar