Sectra har köpt 15% i Commit; Oy

Sectra har köpt 15% i Commit; Oy Sectra förstärker sin position i Finland genom ett utökat samarbete med en av Finlands främsta leverantörer av IT-system för hälsovården, Commit Oy. Sectra har genom sitt dotterbolag Sectra Imtec AB förvärvat 15 procent i företaget, samtidigt som Commit Oy har tagit över Sectra Imtecs andel i försäljningsbolaget Sectra Commit Oy. - Genom förvärvet stärker vi vår position på den finska marknaden då vi når ut till en större kundkrets, säger Sectras koncernchef Jan-Olof Brüer. Commit Oy har en verksamhet som är inriktad mot medicinsk IT. Företaget grundades 1989 med inriktning mot skräddarsydda IT-lösningar och därtill hörande konsulttjänster. I dag arbetar man på framkanten av teknikutvecklingen med bland annat mobila tjänster för radiologi och ett av de första systemen för moderna e-handelslösningar inom sjukvården, där patienter själva kan boka sina tider för undersökningar via Internet. Affären konsolideras i föregående års bokslut. För ytterligare information kontakta: Sectra Imtec AB, Torbjörn Kronander, VD, tel 013 - 23 52 27, to-kro@sectra.se Sectra AB, Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef, tel 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska bildhanteringssystem, avlyssningssäkra kommunikationssystem och digitala radiosystem. Sectras verksamhet inom medicinska bildhanteringssystem bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB. Sectra Imtec AB är idag ett av världens ledande företag inom sin nisch digitala medicinska bildhanteringssystem. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i fem länder och antalet medarbetare är 165. Omsättningen uppgick helåret 98/99 till 183 Mkr. Sedan i mars 1999 är Sectra noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00520/bit0002.pdf

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera

Dokument & länkar