Sectra inleder samarbete med australiensisk distributör av medicinsk utrustning

Ökad satsning i Australien: Sectra inleder samarbete med australiensisk distributör av medicinsk utrustning IT- och medicinteknikföretaget Sectra har tecknat ett samarbetsavtal med InSight Oceania Pty Ltd i Australien. Insight är en framgångsrik distributör av högteknologisk medicinsk utrustning och företaget har en betydande kundbas inom hälso- och sjukvården i Oceanien med huvudfokus på Australien och Nya Zeeland. Avtalet innebär att InSight blir distributör av Sectras system för hantering och arkivering av digitala röngenbilder (PACS). InSight, med huvudkontor i Sidney, kommer att marknadsföra och installera Sectra PACS på sjukhus och hos privata vårdgivare runtom i Australien och Nya Zeeland. Samarbetet ingår i Sectras satsning på en ökad internationalisering och InSight kompletterar existerande partners inom affärsområdet medicinska system. - InSight är ett framgångsrikt företag inom den medicinska IT-branschen, säger Georg Sellmann, vice president operations på Sectra Imtec AB. Företaget är väl etablerat på den australiensiska röntgenmarknaden och har på kort tid byggt upp ett mycket gott renommé. Detta, samt det faktum att de har ytterst kvalificerad personal som motsvarar våra kompetenskrav, utgör en god grund för ett framgångsrikt samarbete. - Vi ser fram emot att kunna erbjuda kunderna en välbeprövad lösning för digital bildhantering som ger dem möjligheten att rationalisera arbetsflödet, minska kostnaderna samt öka effektiviteten, säger John Walstab, VD på InSight. Efterfrågan på PACS ökar på den australiensiska marknaden och vi vill kunna erbjuda våra kunder den bästa tillgängliga lösningen. Genom samarbetet med Sectra kommer vi att leverera ett system baserat på toppmodern teknik vilket ytterligare stärker vår position på marknaden. Om InSight InSight Oceania Pty Ltd, med huvudkontor i Sydney, grundades 1998 och är distributör av högteknologisk medicinsk utrustning med fokus på hälso- och sjukvårdsmarknaden i Oceanien. InSight tillhandahåller en professionell sälj-, service och supportorganisation som erbjuder utmärkta marknadsföringsmöjligheter för utländska företag inom medicinsk IT. Om Sectra Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 350 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 15 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. I Sverige och Norge har Sectras en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Sectra har idag största andelen installa tioner av digitala röntgensystem i Skandinavien och Sectras system finns genom partners installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta stora länderna i Europa och Fjärran Östern. Några exempel på kunder är Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, Södersjukhuset i Stockholm, Sunderbyns sjukhus i Norrbotten, Tönsbergs sjukhus i Norge och samtliga sjukhus i Örebro län. Sectra har också erhållit stora PACS beställningar från bland annat Östfolds fylke i Norge och Helseregion MidtNorge, en av världens största helhetslösningar för digital radiologi. Besök www.sectra.se/medical för mer information. För ytterligare information kontakta: Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705-23 52 27, to-kro@sectra.se Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Verksamheten inom medicinska system bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB som är ett av världens ledande företag inom digitala medicinska bildhanteringssystem. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i åtta länder och antalet medarbetare är 260. Omsättningen uppgick helåret 2001/02 till 426 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/27/20030227BIT00150/wkr0002.pdf

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera

Dokument & länkar