Sectra inleder samarbete med ledande IT-leverantör till amerikansk sjukvård

Ökad satsning i Nordamerika: Sectra inleder samarbete med ledande IT-leverantör till amerikansk sjukvård IT- och medicinteknikföretaget Sectra har tecknat ett samarbetsavtal med Eclipsys Corporation®, en av USAs ledande leverantörer av IT-system till sjukvården. Samarbetet innebär att Eclipsys kommer att tillhandahålla Sectras system för hantering och arkivering av digitala röntgenbilder (PACS) som en del av sitt totala erbjudande till den nordamerikanska marknaden. - Vi bedömer att samarbetet med Eclipsys kommer att bredda och befästa vår position på den nordamerikanska marknaden, säger Torbjörn Kronander, VD på Sectra Imtec. Sectra PACS säljs sedan tidigare mycket framgångsrikt genom partners i USA. Eclipsys mål är att integrera hanteringen av röntgenbilder med sjukvårdens övergripande informations hantering. Att digitala bildsystem i framtiden blir en integrerad del i hela sjukhusets infrastruktur stämmer väl överens med vår egen uppfattning. Det här samarbetet kommer att öka våra möjligheter att sälja våra bildsystem till den viktiga amerikanska sjukvårdsmarknaden. Sectras system för digital bildhantering, Sectra PACSTM, kommer inom ramen för samarbetet att integreras med Eclipsys egen systemlösning för klinisk information, SunriseXATM. Tack vare den nya lösningen blir all patientdata och alla kliniska bilder tillgängliga för behörig personal över hela sjukhuset. Det skapar ett effektivt arbetsflöde, som bidrar till en bättre och effektivare vård. - Tillsammans med Sectra kan vi erbjuda våra kunder en komplett lösning som gör det möjligt att ytterligare rationalisera arbetsflödet, öka effektiviteten och minska kostnaderna inom sjukvården, säger Paul L. Ruflin, VD och koncernchef på Eclipsys Corporation. Tät integration mellan sjukvårdens IT-system efterfrågas allt mer och vårt mål är att förse våra kunder med marknadens bästa lösning för bild- och informationshantering. Genom samarbetet med Sectra kan vi leverera lösningar baserade på den senaste tekniken, vilket stärker vår ledande ställning på marknaden. Om Eclipsys Eclipsys Coporation, med huvudkontor i Florida, omsätter cirka 2 miljarder kronor och är en av de ledande leverantörerna av IT-system till nordamerikansk sjukvård. Eclipsys affärsidé är att förbättra vården genom kunskap. Mer än 1,500 sjukhus och vårdföretag använder företagets produkter för att effektivisera sitt arbetsflöde och förbättra vården. Eclipsys system för klinisk information, SunriseXATM, omfattar integrerad mjukvara, arkitektur och tjänster som stöder vårdpersonalen med den information de behöver för att ge en bättre och effektivare vård. För mer information se www.eclipsys.com. Om Sectra Imtec Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 300 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 15 miljoner röntgenundersökningar diagnosticeras i Sectras system varje år. Några exempel på kunder är Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, Södersjukhuset i Stockholm, Sunderbyns sjukhus i Norrbotten, Tönsbergs sjukhus i Norge samt samtliga sjukhus i Örebro län. Sectra har också erhållit stora PACS beställningar från bland annat Östfolds fylke i Norge och Helseregion MidtNorge, ett av världens största helhetslösningar för digital radiologi, samt genom partners ett stort antal större sjukhus i Europa, Fjärran östern USA och Canada. För ytterligare information kontakta: Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705-23 52 27, to-kro@sectra.se Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Verksamheten inom medicinska system bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB som är ett av världens ledande företag inom digitala medicinska bildhanteringssystem. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i sju länder och antalet medarbetare är 260. Omsättningen uppgick helåret 2001/02 till 426 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT00060/wkr0002.pdf

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera

Dokument & länkar