Sectra kombinerar benskörhetstester med lågdosmammografi

Efter flera år av kliniska utvärdingar i Europa lanserar nu IT- och medicinteknikföretaget Sectra en unik kombination av sitt system för lågdosmammografi och sin mjukvara för test av benskörhet på RSNA, världens största röntgenmässa i Chicago.

En kombination av dessa två produkter ger en unik möjlighet att enkelt utföra benskörhetstester genom att vid en mammografiundersökning även ta en röntgenbild av kvinnans hand. Sedan år 2000 är Sectras teknik, Digital X-ray Radiogrammetry (DXR), godkänd av FDA (USA:s motsvarighet till läkemedelsverket) för att mäta förändringar i benmassan med hjälp av en röntgenbild av patientens hand tagen med röntgenutrustning för mammografi. Produkten har sedan FDA-godkännandet tillhandahållits för benskörhetstester med existerande mammografiutrustningar. Nu är produkten även tillgänglig som en intgrerad del i Sectras mammografisystem, Sectra MicroDose Mammography. - Kombinationen av vår patenterade DXR-teknik och Sectra MicroDose Mammography, med sin höga produktivitet och låga stråldos, ger en stark synergieffekt som ökar nyttan för våra kunder, säger Torbjörn Kronander, VD för Sectra Imtec. Vi erbjuder med denna lösning en utmärkt möjlighet att komma igång med effektiv testning av benskörhet med hjälp av mammografiutrustning, säger Torbjörn Kronander. I takt med att människor lever längre ökar förekomsten av åldersrelaterade sjukdomar. Exempel på sådana sjukdomar är benskörhet, som är världens dyraste sjukdom, liksom bröstcancer. Båda dessa sjukdomar drabbar huvudsakligen kvinnor i övre medelåldern, och tidig diagnos är kritisk för att öka möjligheterna för en framgångsrik behandling. Genom sin mjukvara för testning av benskörhet i kombination med Sectra MicroDose Mammography kan Sectra erbjuda sjukhus och mammografikliniker världen över effektiva system speciellt framtagna för att förbättra kvinnors hälsa.

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera

Dokument & länkar