Sectra levererar digital röntgen till Sveriges största privata akutsjukhus

Sectra levererar digital röntgen till Sveriges största privata akutsjukhus IT- och medicinteknikföretaget Sectra har tecknat ett avtal avseende digitalisering av röntgenverksamheten vid S:t Görans Sjukhus i Stockholm och dess tre satellitkliniker. Beställare är den privata vårdleverantören Capio Diagnostik. Avtalet löper över fem år och innebär att Capio Diagnostik betalar Sectra per undersökning. I dagsläget utför klinikerna 120 000-130 000 undersökningar per år. Capio Diagnostik är entreprenör för röntgenverksamheten vid Sveriges största privata akutsjukhus, S:t Görans sjukhus i Stockholm. Verksamheten ska nu digitaliseras och Sectra har valts till leverantör av såväl det administrativa systemet för patientinformation (RIS) som systemet för hantering och arkivering av digitala bilder (PACS). Avtalet omfattar även en option på att inkludera Lundby sjukhus i Göteborg. - Capio har mycket höga krav på systemtillgänglighet, något som är kritiskt på ett stort akutsjukhus, säger Marie Ekström, VD för Sectra Skandinavien AB. För Sectra är det här en viktig order som ytterligare befäster vår ställning som ledande PACS-leverantör på den Skandinaviska marknaden. - Digitaliseringen av vår verksamhet ger oss möjlighet att öka såväl service som kvalitet gentemot våra kunder, säger Dan Olsson, VD för Capio Diagnostik AB. Genom Sectras välbeprövade lösning får vi våra krav på tillgänglighet och stabilitet tillgodosedda. Om Capio Capio Diagnostik AB ingår i Capio-gruppen, en av de ledande aktörerna inom hälso- och sjukvårdsmarknaden i Europa med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Frankrike, Schweiz och Polen. Gruppen omsätter i årstakt drygt 9 500 MSEK och har ca 14 000 medarbetare. Capio med huvudkontor i Göteborg är noterat på Stockholmsbörsen. I Capio Diagnostik AB i Sverige arbetar idag ca 700 medarbetare varav ett 60-tal läkare med specialistkompetens. Inom radiologi genomför Capio undersökningar med alla metoder som räknas till medicinsk radiologi. Capios röntgen- och mammografiavdelningar i Sverige finns vid S:t Görans Sjukhus, vid Globen samt i Solna, vid Lundby Sjukhus i Göteborg, vid Lidköpings sjukhus och vid Kärnsjukhuset i Skövde. Mammografi bedrivs även vid sjukhusen i Borås, Alingsås och Kinna. Om Sectra Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 350 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift och mer än 15 miljoner röntgenundersökningar diagnostiseras i Sectras system varje år. I Sverige och Norge har Sectras en marknadsandel på mer än 50 procent av alla filmfria installationer. Sectra har idag största andelen installa tioner av digitala röntgensystem i Skandinavien och Sectras system finns genom partners installerade hos kunder i Nordamerika och de flesta stora länderna i Europa och Fjärran Östern. Några exempel på kunder är Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, Södersjukhuset i Stockholm, Sunderbyns sjukhus i Norrbotten, Tönsbergs sjukhus i Norge och samtliga sjukhus i Örebro län. Sectra har också erhållit stora PACS beställningar från bland annat Östfolds fylke i Norge och Helseregion MidtNorge, en av världens största helhetslösningar för digital radiologi. Besök www.sectra.se/medical för mer information. [REMOVED För ytterligare information kontakta: GRAPHICS] Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705-23 52 27, to-kro@sectra.se Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Verksamheten inom medicinska system bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB som är ett av världens ledande företag inom digitala medicinska bildhanteringssystem. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i åtta länder och antalet medarbetare är 260. Omsättningen uppgick helåret 2001/02 till 426 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/21/20030221BIT00120/wkr0002.pdf

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera

Dokument & länkar