Sectra MicroDose Mammography belönas med internationellt designpris i Los Angeles

Det medicintekniska företaget Sectra har belönats med 2008 Medical Design Excellence Award för mammografisystemet Sectra MicroDose Mammography. Systemet erbjuder överlägsen bildkvalitet och ergonomisk design kombinerat med unik fotonräknande teknik som ger den lägsta stråldosen på marknaden.

Juryns motivering lyder: ”Med sin ultra-låga dos och ergonomiska design var Sectra MicroDose Mammography klart utmärkande inom bedömningskriterierna patientsäkerhet och användarvänlighet. Vi bedömer också estetiken och den eleganta europeiska formen var ännu en, om ej avgörande, faktor som talade för Sectra MicroDose Mammography.”

- Utmärkelsen bekräftar att vår ambition att verkligen förstå våra kunders behov är avgörande ur ett användarperspektiv och en förutsättning för att skapa ett effektivt verktyg för deras dagliga arbete, säger Jesper Söderqvist, VD för Sectras mammografiverksamhet.

The Medical Design Excellence Awards arrangeras av Canon Communications LLC (Los Angeles) och är den enda tävlingen som premierar framsteg inom design av medicinska produkter. Tävlingsbidragen bedöms på en rad punkter:
• design och tekniska funktioner (inklusive innovativ använding av material)
• användarfunktioner som förbättrar sjukvården och förändrar traditionella medicinska attityder eller handhavanden
• tekniska funktioner som innebär ytterligare fördelar för patienten
• förmågan att övervinna design-, och ingenjörsutmaningar för utvecklingsteamet så att produkten klarar de kliniska kraven

En jury bestående av en oberoende, tvärvetenskaplig panel med expertis inom biomedicinsk ingenjörsskap, mänskliga faktorer, industriell design, medicin och diagnostik genomförde en omfattande genomgång av tavlingsbidragen.

Säker och effektiv mammografiscreening
Med bibehållen eller bättre bildkvalitet har Sectras mammografisystem, Sectra MicroDose Mammography, den i särklass lägsta stråldosen av alla system på marknaden. Den låga stråldosen i kombination med god ergonomi och ett väl genomtänkt arbetsflöde gör att mammografisjuksköterskor och radiologer kan arbeta mer effektivt och säkert. Samtidigt minimeras strålningen som kvinnorna utsätts för till den absolut lägsta tänkbara. Sectra MicroDose Mammography är baserat på en unik detektorteknik som räknar varje röntgenfoton. Denna teknik betraktas av många experter som framtidens röntgenteknik.

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2019/2020 till 1 661 MSEK. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar