Sectra säkerhetspartner i satellitprojekt

Sectra säkerhetspartner i satellitprojekt IT och medicinteknikföretaget Sectra har fått sitt första rymduppdrag i det globala satellitnavigeringsprojektet Galileo. Sectra har utsetts till säkerhetspartner i den första specificeringsfasen av projektet och beställningen omfattar att granska systemets säkerhetsarkitektur. Ordervärdet uppgår till cirka 2 miljoner kronor. Galileo kommer att bli Europas eget satellitnavigeringssystem, ett projekt som startats av Europeiska kommissionen och Europeiska Rymdorganisationen (ESA). - Med den kunskapsbank vi byggt upp inom kommunikationssäkerhet under vårt mångåriga samarbete med försvar inom EU och NATO kan vi, som säkerhetspartner i denna första granskningsfas, bidra till att Galileo möter de högt ställda säkerhetskraven för projektet, säger Tommy Waszkiewicz, VD Sectra Communications AB. Projektupphandlingen är uppdelad i faser och den första fasen sträcker sig fram till juli 2004. Sectra är leverantör till Galileo Industries, ett konsortium bestående av Alcatel Space, Alenia Spazio SpA, Astrium GmbH, Astrium Ltd, GSS (Galileo Sistemas y Servicios) och Thales Group. Galileo Galileo är ett Europeiskt oberoende satellitnavigeringssystem som står under civil kontroll. Med Galileo kommer användare att kunna bestämma sin egen position eller positionen på ett stationärt eller rörligt objekt (t ex fordon, båtar och flygplan) med hjälp av en navigationsmottagare. Systemet är avsett för användare både inom samhällets olika sektorer som transportnäringen, polisen, tullen, räddningstjänsten, så väl som för fritidsanvändare. Den första experimentella satelliten skjuts upp under senare delen av 2004. Det färdiga Galileosystemet kommer att bestå av 30 satelliter, varav tre reservsatelliter. Om Sectra Sectra utvecklar och säljer avlyssningssäkra mobila kommunikationssystem, höghastighetskryptering för tele- och datalinjer samt taktiska radiosystem. Kunderna är försvar och myndigheter i Europa och inom NATO med höga krav på kommunikationssäkerhet. Sectra har en stark kärnkompetens inom kryptering och är ett av de ledande företagen i världen när det gäller design och utveckling av säkra kommunikationssystem. Sectras system används av kunder i Sverige, Norge, Tyskland, Tjeckien, Holland, Finland, USA samt av NATOs centralorganisation och av US EUCOM. För ytterligare information kontakta: Jan-Olof Brüer, VD och koncernchef Sectra AB, tel 013-23 52 09, job@sectra.se Tommy Waszkiewicz, VD Sectra Communications AB, tel 013-23 52 47, tw@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom IT och medicinsk teknik. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Verksamheten inom avlyssningssäkra kommunikationssystem bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Communications AB som är ett av världens ledande företag inom säkra kommunikationssystem. Sectras huvudkontor ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och företaget har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i åtta länder och antalet medarbetare är 290. Omsättningen uppgick helåret 2002/03 till 503 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-list. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT20040/wkr0006.pdf Sectra säkerhetspartner i satellitprojekt (pdf)

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera

Dokument & länkar