Sectra samarbetar med RSA Biomedical

Report this content

Sectra samarbetar med RSA Biomedical IT- och medicinteknikföretaget Sectra har tecknat ett samarbetsavtal med RSA Biomedical, ett branschledande företag inom ortopediska mätningar med hjälp av bildtagning med dubbla röntgenkällor. RSAs mjukvara UmRSA®, som är ett uppskattat verktyg vid övervakning av proteser i exempelvis höfter och knän, integreras genom avtalet i Sectras system för hantering och arkivering av digitala röntgenbilder. RSA Biomedicals system för stereo-röntgenanalys möjliggör noggranna tredimensionella mätningar i röntgenbilder. Rörelser i skelett eller protesimplantat kan genom en serie undersökningar på ett enkelt vis följas med hjälp av RSAs system. Genom att sätta in små tantulum- markörer i skelettet och/eller i protesen underlättas övervakning av rörelser i skelett och proteser. Markörerna är tydligt synliga på röntgenbilder och även mycket små förändringar kan spåras med hjälp av RSAs mjukvara. - Genom den här typen av samarbeten kan vi, som enda företag i branschen, erbjuda ett stort urval av kliniska applikationer i en enda plattform, säger Torbjörn Kronander, VD för Sectra Imtec. Målsättningen är att maximera nyttan som användarna upplever av vårt system för att hantera digitala röntgenbilder. - Den här typen av samarbeten gör det möjligt för oss att fokusera på vår kärnverksamhet, nämligen att utveckla och marknadsföra mjukvara för att utföra mätningar i digitala bilder. Samtidigt når vi ut till gemensamma kundsegment och kan erbjuda användarna ett förhöjt värde av produkten genom integration, säger Per Grundström, VD för RSA Biomedical. Om CSN CSN, Clinical Solutions Network, är det sammanhållande konceptet kring Sectras samarbete med tredjepartsleverantörer för kliniska specialapplikationer inom digital röntgen. Sectra arbetar med öppna system där trejdepartsleverantörer enkelt kan integrera sina specialapplikationer. CSN, användargrupper av Sectras mjukvarugränssnitt inom radiologi, inbjuder såväl kommersiella som forskningsinriktade aktörer att utveckla ny funktionalitet i anslutning till Sectras mjukvarulösningar. Om Sectra Imtec Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 300 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Med hjälp av Sectras system arbetar många sjukhus idag helt utan röntgenfilm. Några exempel är Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, Södersjukhuset i Stockholm, Sunderbyns sjukhus i Norrbotten, Tönsbergs sjukhus i Norge samt samtliga sjukhus i Örebro län. Sectra har också erhållit stora PACS beställningar från bland annat Östfolds fylke i Norge och Helseregion MidtNorge, ett av världens största helhetslösningar för digital radiologi, samt ett flertal större sjukhus i USA och Tyskland. Om RSA Biomedical RSA Biomedical grundades 1994 och har sedan dess vunnit mark på den internationella marknaden för system för tredimensionella precisionsmätningar med hjälp av stereometrisk analys. Metoden och systemet, UmRSA®, anses idag vara standard i Europa när nya ortopediska implantat utvärderas. Systemet används på över 100 siter i Europa, Nord amerika och Australien. RSA Biomedical är ett privatägt svenskt företag med huvudkontor i Umeå. För ytterligare information kontakta: Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705-23 52 27, to-kro@sectra.se Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Verksamheten inom medicinska system bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB som är ett av världens ledande företag inom digitala medicinska bildhanteringssystem. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i sex länder och antalet medarbetare är 250. Omsättningen uppgick helåret 2001/02 till 426 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00070/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar