Sectra tecknar samarbetsavtal med Mirada Solutions

Report this content

Sectra ökar kundnyttan genom nytt samarbete: Sectra tecknar samarbetsavtal med Mirada Solutions IT- och medicinteknikföretaget Sectra utvidgar sitt digitala röntgensystem med nya kliniska applikationer genom ett samarbetsavtal med Mirada Solutions. Företaget är en ledande leverantör av medicinsk mjukvara, baserat i Storbritannien. Genom avtalet integreras Miradas mjukvara för bildfusionering, Fusion 7D(TM), i Sectras system för att hantera och arkivera digitala röntgenbilder. Miradas Fusion 7D(TM)-lösning erbjuder snabb och omformbar bildfusionering för datortomografi, PET, SPECT och magnetskameraundersökningar. I Fusion 7D(TM)-paketet inkluderas en rad 3D-visualiseringsapplikationer och mätverktyg för att maximera den kliniska och diagnostiska nyttan av bildfusionering. - Med den här typen av samarbeten avser vi att maximera fördelarna som användare upplever av Sectras system för att hantera digitala röntgenbilder. Vår målsättning är att erbjuda våra kunder ett brett spektra av kliniska specialapplikationer helt integrerade i våra arbetsstationer, säger Torbjörn Kronander, VD för Sectra Imtec AB. - Genom att integrera vårt verktyg för bildfusionering med en av de ledande plattformarna för hantering av digitala röntgenbilder ökar vi tillgången till vår teknik för användare i USA och Europa. Detta ger oss nöjdare kunder, säger Chris Behrenbruch, Utvecklingschef för Mirada Solutions. Om CSN CSN, Clinical Solutions Network, är det sammanhållande konceptet kring Sectras samarbete med tredjepartsleverantörer för kliniska specialapplikationer inom digital röntgen. Sectra arbetar med öppna system där tredjepartsleverantörer enkelt kan integrera sina specialapplikationer. CSN, användargrupper av Sectras mjukvarugränssnitt inom radiologi, inbjuder såväl kommersiella som forskningsinriktade aktörer att utveckla ny funktionalitet i anslutning till Sectras mjukvarulösningar. Om Sectra Imtec Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Över 300 svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Med hjälp av Sectras system arbetar många sjukhus idag helt utan röntgenfilm. Några exempel är Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, Södersjukhuset i Stockholm, Sunderbyns sjukhus i Norrbotten, Tönsbergs sjukhus i Norge samt samtliga sjukhus i Örebro län. Sectra har också erhållit stora PACS beställningar från bland annat Östfolds fylke i Norge och Helseregion MidtNorge, ett av världens största helhetslösningar för digital radiologi, samt ett flertal större sjukhus i USA och Tyskland. För ytterligare information kontakta: Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 0705-23 52 27, to-kro@sectra.se Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska system, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Verksamheten inom medicinska system bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB som är ett av världens ledande företag inom digitala medicinska bildhanteringssystem. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i sex länder och antalet medarbetare är 250. Omsättningen uppgick helåret 2001/02 till 426 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00240/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar