Sectras arbetsstation för digital röntgen rankas högst i internationell vetenskaplig studie

Sectras arbetsstation för digital röntgen rankas högst i internationell vetenskaplig studie. I en vetenskaplig undersökning utförd av Radiologiska Institutet vid Hannover Medical School får Sectras arbetsstation för bearbetning och diagnostik av radiologiska bilder, PACS, högsta ranking. Detta i konkurrens med PACS-system från samtliga stora internationella leverantörer. Rapporten "PACS workstation 2000: Evaluation, Usability and Performance" presenterades på den årliga internationella kongressen i digital radiologi, "EuroPACS" i Graz, Österike. Den sammanställda rankingen var som följer (de företag som nedan betecknas "xxx" är namngivna i rapporten): 1. Sectr 4.0 2. xxx 3.3 3. xxx 3.2 4. xxx 3.0 5. xxx 2.9 6. xxx 2.7 - Vi har fokuserat på användaren när vi utvecklat systemet, säger Anders Brodin Produktchef på Sectra Imtec AB. En nyckel till vår framgång är att kontinuerligt arbeta nära mycket kvalificerade och kompetenta slutanvändare, hela tiden med fokus på att effektivisera deras arbete. Detta är ett koncept som vi använt från det att vi startade utveckla produkter för digital radiologi 1989. Utvärderingen i Hannover tar vi som ett kvitto på att vår strategi fungerar och att vi och våra kunder fortsätter att leda utvecklingen av radiologiska bildhanteringssystem. Att vi får första placering i den här internationellt mycket prestigeladdade utvärderingen är ett bevis på att vår utvecklingsavdelning håller en mycket hög klass. Utvärderingen genomfördes under en veckas tid av tolv erfarna radiologer. Samtliga system hade förberetts så att de laddats med identiska data. - Detta kommer att betyda mycket för vår internationella försäljning, säger Staffan Bergström, Marknadschef vid Sectra Imtec AB. Att vara bäst i en stor internationell utvärdering underlättar vår affärsutveckling i en marknad där våra huvudkonkurrenter är betydligt större företag. Sectra är ett av världens ledande företag inom system för hantering av digitala röntgenbilder, PACS. Ett flertal svenska och utländska sjukhus använder systemen i daglig drift. Med hjälp av Sectras system arbetar många sjukhus idag helt utan röntgenfilm. Några exempel är Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm, Sunderbyns sjukhus i Norrbotten, Tönsbergs sjukhus i Norge samt samtliga sjukhus i Örebro län. Under våren erhöll Sectra stora PACS-beställningar från bl a Södersjukhuset, landstingen i Värmland och Östergötland samt flera större sjukhus i USA och Tyskland. För ytterligare information kontakta: Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, 013-23 52 27, to-kro@sectra.se Jan-Olof Brüer, koncernchef Sectra AB, 013-23 52 09, job@sectra.se Välkommen till vår hemsida: http://www.sectra.se Sectras verksamhet Sectra har sedan mitten av 80-talet framgångsrikt bedrivit utveckling och försäljning av högteknologiska produkter inom medicinsk IT och telekom. Idag omfattar verksamheten produkter inom medicinska bildhanteringssystem, avlyssningssäkra kommunikationssystem och trådlösa informationssystem. Verksamheten inom medicinska bildhanteringssystem bedrivs i Sectras helägda dotterbolag Sectra Imtec AB, som är ett av världens ledande företag inom sin nisch digitala medicinska bildhanteringssystem. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping och har vuxit fram ur forskningen vid Linköpings universitet. Verksamhet bedrivs i sex länder och antalet medarbetare är 170. Omsättningen uppgick helåret 99/00 till 192 Mkr. Sedan mars 1999 är Sectra noterat på OM Stockholmsbörsens O- lista. Information om utvärderingen Rapporten "PACS workstation 2000: Evaluation, Usability and Performance" presenterades av Dr Niels Bazak på EuroPACS konferensen i Graz, Österike. Författare: N. Bazak, G. Stamm, F. Caldarone, J. Lotz, A. Leppert, M. Galanski, Hannover Medical School, Department of Diagnostic Radiology, Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover, Germany. Författarens e-mail: bazak.niels@mh-hannover.de Den fullständiga rapporten är tillgänglig i EuroPACS-2000 proceedings: ISBN 3-85403-144-0 vilken även kan beställas från www.europacs.org. En sammanfattning av artikeln kan också erhållas från Sectra, je- sve@sectra.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/23/20001023BIT00260/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar