Sectras delårsrapport för första halvåret maj - oktober 2004: Stark orderingång

Sectras orderingång på 145,8 Mkr (80,4) andra kvartalet 2004/2005 är en ökning med 81,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Orderingången för första halvåret uppgick till 205,3 Mkr (152,5). Sectra redovisar en vinst efter finansnetto för första halvåret på 33,2 Mkr (36,3), vilket motsvarar en vinstmarginal på 16,7 procent (17,0). Vinsten per aktie uppgick till 0,66 kr (0,72) för första sex månaderna och nettoomsättningen uppgick till 198,6 Mkr (213,3).

- Under andra kvartalet har vi haft en mycket stark orderingång. Vi har bland annat fått flera nya utvecklingsuppdrag från det svenska försvaret vilket är en indikation på att försvaret satsar på informationssäkerhet i den nya försvarsstrukturen, säger Jan-Olof Brüer, koncernchef och VD på Sectra AB. Sectras långsiktiga satsning på ökad internationell försäljning inom avlyssningssäkra kommunikationssystem gav utdelning under andra kvartalet. Dels i form av ett avtal med nederländska myndigheter om nationell anpassning av Sectras säkerhetsterminal Tiger XS till landets säkerhetskrav och dels genom en beställning från brittiska säkerhetsmyndigheter på Sectras nya säkerhetsfodral för mobiltelefoner. Medicinska system är Sectras största verksamhetsområde och stod för 85 procent av Sectras nettoomsättningen under andra kvartalet. - Det förbättrade resultatet är bland annat en följd av att från första kvartalet förskjutna leveranser och installationer nu kunnat slutföras, säger Jan-Olof Brüer. Efter kvartalets utgång har två privatkliniker i Tyskland beställt Sectras nya digitala mammografisystem. Det finns en stor tillväxtpotential inom mammografiområdet och Sectra bedriver en långsiktig satsning på att bli en ledande leverantör på denna marknad. - Vi upplever att det finns ett stort intresse för vårt nya mammografisystem. Genom att erbjuda mammografiundersökning med den lägsta stråldosen på marknaden, tillsammans med mycket bra ergonomi och hög produktivitet, kan våra kunder öka sin verksamhets effektivitet och lönsamhet, säger Jan-Olof Brüer.

Om oss

Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter och försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra direktförsäljning i 19 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2018/2019 till 1413 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök https://sectra.com/.

Prenumerera

Dokument & länkar