• news.cision.com/
  • Sectra/
  • Sectras niomånadersrapport 2017/2018: Sectra topprankas i kundnöjdhet för femte året i rad

Sectras niomånadersrapport 2017/2018: Sectra topprankas i kundnöjdhet för femte året i rad

Report this content

Linköping den 12 mars, 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (STO: SECT B) redovisar ökad orderingång och nettoomsättning jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatutvecklingen för koncernen som helhet är stabil.  Bolagets finansiella fokus är att öka rörelseresultatet per aktie med bibehållen rörelsemarginal och Sectras finansiella nyckeltal ligger fortsatt över koncernens målnivåer.

Niomånadersperioden i siffror

  • Orderingången ökade med 19,8 procent till 992,3 MSEK (828,1).
  • Nettoomsättningen ökade med 9,8 procent till 878,6 MSEK (800,1). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 11,9 procent.
  • Rörelseresultatet ökade med 23,7 procent till 155,4 MSEK (125,6), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,7 procent (15,7). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 27,3 procent.
  •  Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 120,8 MSEK (174,9).

Kvartal 3 i siffror

  • Orderingången ökade med 11,6 procent till 337,9 MSEK (302,9).
  • Nettoomsättningen ökade med 2,0 procent till 300,1 MSEK (294,2). Justerat för valutakursförändringar ökade omsättningen med 4,7 procent.
  • Rörelseresultatet ökade med 8,9 procent till 51,3 MSEK (47,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,1 procent (16,0). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelseresultatet med 13,5 procent.
  • Kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till 46,1 MSEK (104,7).

Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB, kommenterar

– För ett bolag som Sectra, som konkurrerar med några av världens största företag, är det oerhört viktigt att ha nöjda och långsiktiga kunder. Att vi lyckas med detta bekräftas bland annat av att Sectras medicinska IT-system (PACS) tagit hem pris för högst kundnöjdhet i USA för femte året i rad och globalt för fjärde året. Detta är framför allt ett resultat av vår företagskultur, där kundens behov och problem alltid har högsta prioritet. Jag är stolt över de positiva omdömen vi fortsätter att få från användare över hela världen och över våra medarbetare som verkligen bryr sig om och tar ansvar för våra kunder.

– Trenderna är fortsatt positiva för Sectras omsättning, orderingång och lönsamhet. Störst omsättningstillväxt under perioden har vi i Sverige, främst genom ökad omsättning inom verksamhetsområdet Secure Communications. Inom Imaging IT Solutions växer vi i Nederländerna, Storbritannien och USA.

– Den ökade orderingången avser flera omfattande och långa kundkontrakt, både inom Secure Communications och Imaging IT Solutions. En stor del av utgifterna ligger i början av de mångåriga projekten, medan vinstavräkning och omsättning sprids ut över hela löptiden. Flera av de nya beställningarna kommer därför att binda mycket kapital under installationsfasen, vilket belastar kassaflödet.

– Med samtliga ekonomiska mål uppfyllda är ambitionen att fortsätta växa långsiktigt. Fokus ligger härvid på tillväxtsatsningar som kan bidra till en långsiktig och stabil resultatutveckling. Dessa satsningar innefattar exempelvis cybersäkerhet för kritisk infrastruktur och lösningar för integrerad cancerdiagnostik. Vi investerar även i nya geografiska marknader, bland annat Kanada och Frankrike där vi öppnat kontor det senaste året, samt i att öka våra marknadsandelar i de länder där vi finns etablerade men ännu inte är marknadsledande.

För ytterligare vd-kommentarer och information se bifogad delårsrapport.

Presentation av delårsrapporten

En telefonkonferens kommer att hållas med Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB, tillsammans med Mats Franzén, CFO Sectra AB. Presentationen hålls på engelska.

Tid: 12 mars 2018, kl. 10:00.

För att delta ring in på:

SE +46 856642665

UK +44 2030089807

US +1 8558315944

Rapportpresentationen kan även följas live online: www.sectra.com/irwebcast. På denna adress kommer även en inspelad version att finnas tillgänglig efteråt.

Denna information är sådan information som Sectra AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars, 2018, kl. 08:00 CET.

För ytterligare information:
Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB, 0705 - 23 52 27
Pressbilder: flickr.com/photos/sectramedicalsystems


Om Sectra
Sectra hjälper sjukhus världen över att effektivisera vården och myndigheter samt försvar i Europa att skydda samhällets mest känsliga information. På så vis bidrar Sectra till ett friskare och tryggare samhälle. Företaget grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Linköping. Idag har Sectra dotterbolag i 16 länder och säljer genom samarbete med partners över hela världen. Omsättningen uppgick helåret 2016/2017 till 1141 Mkr. Sectra (STO: SECT B) är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information besök vår hemsida: www.sectra.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

För ett bolag som Sectra, som konkurrerar med några av världens största företag, är det oerhört viktigt att ha nöjda och långsiktiga kunder. Att vi lyckas med detta bekräftas bland annat av att Sectras medicinska IT-system (PACS) tagit hem pris för högst kundnöjdhet i USA för femte året i rad och globalt för fjärde året. Detta är framför allt ett resultat av vår företagskultur, där kundens behov och problem alltid har högsta prioritet. Jag är stolt över de positiva omdömen vi fortsätter att få från användare över hela världen och över våra medarbetare som verkligen bryr sig om och tar ansvar för våra kunder.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
Den ökade orderingången avser flera omfattande och långa kundkontrakt, både inom Secure Communications och Imaging IT Solutions. En stor del av utgifterna ligger i början av de mångåriga projekten, medan vinstavräkning och omsättning sprids ut över hela löptiden. Flera av de nya beställningarna kommer därför att binda mycket kapital under installationsfasen, vilket belastar kassaflödet.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
Med samtliga ekonomiska mål uppfyllda är ambitionen att fortsätta växa långsiktigt. Fokus ligger härvid på tillväxtsatsningar som kan bidra till en långsiktig och stabil resultatutveckling. Dessa satsningar innefattar exempelvis cybersäkerhet för kritisk infrastruktur och lösningar för integrerad cancerdiagnostik. Vi investerar även i nya geografiska marknader, bland annat Kanada och Frankrike där vi öppnat kontor det senaste året, samt i att öka våra marknadsandelar i de länder där vi finns etablerade men ännu inte är marknadsledande.
Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB